ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців у забезпеченні доступу громадян до публічної інформації, розвиток умінь і навичок щодо розкриття публічної інформації, із виокремленням із неї службової та конфіденційної, з...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
найближчий набір - 05 Жовтня 2020

Загальна мета:Підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців щодо пошуку та аналізу публічної інформації для ефективного виконання функціональних обов’язків, із дотриманням норм Закону України «Про доступ до публічної інформації»Професійні компетентності, на...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
набір припинено

Цілі сталого розвитку для публічних службовців ктегорія "А"

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвиткуПрофесійні...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
набір припинено

Мета програми: підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
найближчий набір - 05 Жовтня 2020

Мета програми:підвищення спроможності державних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєєва , будинок 3а
 • Київ
найближчий набір - 05 Жовтня 2020

Загальна мета - формування професійних компетентностей щодо ефективної комунікації, взаємодії, управління конфліктами.За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:знання: основ ділового спілкування, взаємодії та управління конфліктами у професійному середовищі;уміння: виявляти та усувати бар’єри комунікації; управляти конфліктами...

 • Iнші умови
 • Волинський обласний ЦППК
 • М. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено

Загальна мета:Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби.Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Шепелєва 3 а
 • Київ
найближчий набір - 12 Жовтня 2020

Загальна мета - підвищення рівня володіння державною мовою в усній публічній комунікації, удосконалення комунікативної (риторичної) компетенції.За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:знання: особливостей публічної комунікації з різними видами співрозмовників; засобів змістового, мовленнєвого та психологічного...

 • Iнші умови
 • Волинський обласний ЦППК
 • М. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено

Загальна мета:Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби.Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Шепелєва 3 а
 • Київ
найближчий набір - 05 Жовтня 2020

1. Загальна інформація Назва програми Комунікація та взаємодія Шифр програми ЗК/2020/004 Тип програми за змістом загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації Форма навчання Очна Цільова група державні службовці, посади яких...

 • Безкоштовно
 • Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 • м. Полтава, пр-т. Першотравневий 24
 • Полтавська
набір припинено