ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

ЗАГАЛЬНА МЕТА поглиблення теоретичних знань з проблем організації ефективного публічного управління та набуття практичних вмінь і навиків управління колективом, набуття і оволодіння індивідуальними та груповими навичками успішного менеджменту, напрацювання власного...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Мистецтво публічного виступу. Ораторське мистецтво

Спеціальна короткострокова програма

Завдання програми:-  ознайомити з сучасними знаннями в сфері публічних виступів;- знаходити ефективні інструменти, адекватні цілям публічних виступів; - управляти очікуваннями та взаємодіяти з різними групами громадськості;- систематизувати існуючі знання щодо...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Розвиток емоційного інтелекту керівника

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння здатністю розуміти власні емоції (відчуття в даний момент), розрізняти їх, оцінювати стан інших людей (що кожен з них відчуває в даний конкретний момент), передбачати реакцію підлеглого або...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (тренінгова програма «Академія лідерства») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в...

 • Iнші умови
 • Волинський обласний ЦППК
 • м. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено

Мета програми:Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування виконувати посадові обов’язки через засвоєння сучасних теоретичних і  знань, набуття практичних умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської...

 • Безкоштовно
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,
 • Дніпропетровська
набір припинено

Тривалість  підвищення кваліфікації-3 дні.

 • Iнші умови
 • Державний університет "Житомирська політехніка"
 • 10005, Україна, м. Житомир вул. Чуднівська, 103
 • Житомирська
набір припинено

Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації-10 днів.

 • Iнші умови
 • Державний університет "Житомирська політехніка"
 • 10005, Україна, м. Житомир вул. Чуднівська, 103
 • Житомирська
набір припинено

Лідерство

Загальна короткострокова програма

Навчально-тематична програма короткострокового навчального семінару «Лідерство»Мета програми: оновлення знань щодо сучасних аспектів лідерства, удосконалення лідерських компетентностей, засвоєння нових методів лідерського впливу.Форма навчання: очна (денна).Обсяг програми: 10 академічних годин.Структура програми:1.     Лідерство – фактор...

 • Iнші умови
 • Сумський національний аграрний університет
 • м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
 • Сумська
набір припинено

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: актуалізувати знання щодо сучасного самоменеджменту, виробити у слухачів навички і вміння удосконалення своєї особистості шляхом актуалізації навичок та вмінь самоменеджменту в управлінській діяльності та реалізації «Дорожньої карти особистісного...

 • Iнші умови
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

РЕЗОНАНСНЕ ЛІДЕРСТВО СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: формування в учасників сучасних знань та активізація практичних умінь і навичок резонансного лідерства в управлінській діяльності.   Форма навчання: очна (денна) Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні...

 • Iнші умови
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено