ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: оновити та поповнити базові знання з ділової української мови відповідно до нових вимог в українському правописі, удосконалити писемне й усне ділове мовлення для підготовки організаційно-розпорядчої  документації  та сприяти...

 • Iнші умови
 • Державний університет економіки і технологій
 • вул. Медична, 16, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
 • Дніпропетровська
набір припинено

МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ

Спеціальна короткострокова програма

Назва програми Мовнокомунікативний практикум Шифр програми СК/2021/007 Тип програми за змістом спеціальна короткострокова програма Форма навчання очна або дистанційна Цільова група державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші...

 • Iнші умови
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • просп. Волі, 13, Луцьк, Волинська область
 • Волинська
набір припинено

Мета навчальної програми:Оновити базові знання з ділової української мови відповідно до нових вимог в українському правописі, удосконалити писемне й усне ділове мовлення для підготовки організаційно-розпорядчої документації та сприяти утвердженню серед публічних...

 • Iнші умови
 • Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Вінниця, вул. Театральна,15
 • Вінницька
набір припинено

Робота з документами у місцевих органах влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА актуалізувати і поглибити знання у працівників апарату райдержадміністрацій, працівників виконавчого апарату районних рад, міськвиконкомів, рад об’єднаних територіальних громад, які ведуть роботу з питань діловодства, необхідного рівня знань з...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

ЗАГАЛЬНА МЕТА актуалізація і поглиблення знань працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із сучасної української літературної мови і ділового мовлення; розвинути мовні та мовленнєві вміння й навички, які...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

ЗАГАЛЬНА МЕТА Актуалізація і поглиблення знань працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із сучасної української літературної мови і ділового мовлення; розвинути мовні та мовленнєві вміння й навички, які...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Застосування сучасного ділового мовлення

Спеціальна короткострокова програма

Зміст програми:Поняття національної і державної мови. Літературна мова, її головні ознаки. Мовні норми.Український правопис 2019: особливості імплементації норм. Лексичні норми професійної комунікації. Лексичний тренажер.Орфографічні норми професійної комунікації. Граматичний тренажер. Граматичні...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Опис програми:ЗАГАЛЬНА МЕТААктуалізація і поглиблення знань працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із сучасної української літературної мови і ділового мовлення; розвинути мовні та мовленнєві вміння й навички, які...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • місто Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 46
 • Івано-Франківська
набір припинено

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток мовної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.Форма навчання: очна (денна).Цільова група: державні службовці місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування.Обсяг програми: 8 годин (0,27...

 • Безкоштовно
 • Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств установ та організацій
 • м. Рівне, майдан Просвіти 2
 • Рівненська
набір припинено

КУЛЬТУРА СЛОВА І КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТА

Спеціальна короткострокова програма

МЕТА ПРОГРАМИ: надати, оновити та розвинути уміння і знання, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності державних службовців; удосконалити вміння державного службовця у спілкуванні та комунікації; сформувати у державних службовців...

 • Безкоштовно
 • Житомирський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м. Житомир, бульвар Новий, 5,
 • Житомирська
набір припинено