ВОЛИНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації

Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Телефон: +380 33 2256317

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Освітні програми провайдера:

Нові засади здійснення адміністративної процедури

Загальна короткострокова програма

Мета навчання Сформувати розуміння євроінтеграційної сутності, цілей та змісту Закону України...

найближчий набір - 10 Червня 2024
5

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета - підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, формування  знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі

Навчальні цілі.  За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 

найближчий набір - 01 Липня 2024
4.92

Формування та розвиток професійних і особистісних компетентностей державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета навчання - підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, формування знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Законодавство про державну службу. Проходження державної служби.

Тема 2. Антикорупційне законодавство України.

Тема...

немає набору

Сприйняття змін. Тайм-менеджмент

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення професійної...

немає набору
4.91

Командна робота та взаємодія

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійних компетентностей щодо

немає набору
4.94

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійної компетентності щодо запобігання корупції та забезпечення доброчесності на публічній службі

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Антикорупційне законодавство України

Тема 2. Етичні засади публічної служби та забезпечення доброчесності. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
...

немає набору
5

Доступ до публічної інформації. Робота з відкритими даними

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення...

немає набору
5

Дотримання прав людини та протидія дискримінації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня професійної компетентності у сфері конституційного регулювання прав і свобод людини і громадянина з розумінням їх природи та значення, конституційної скарги в механізмі захисту прав людини, а також забезпечення дотримання прав людини, запобігання та протидії дискримінації 

...

немає набору

Управління конфліктами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми: підвищення професійної компетентності публічних службовців щодо ефективної комунікації, шляхів попередження, виявлення та розв’язання конфліктів міжособистісного характеру під час виконання ними посадових обов’язків 

Структура програми:

Тема 1. Обставини виникнення і динаміка протікання конфліктів в організації

Тема 2. Управління...

немає набору
4.93

Європейський Союз та Україна: компетентний публічний службовець

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців з питань європейської інтеграції України, поглиблення розуміння...

немає набору

Стратегічні комунікації у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення професійної компетентності учасників навчання щодо планування та організації внутрішньої та зовнішньої комунікації та взаємодії із цільовими групами з метою реалізації комунікаційної стратегії

Структура програми:

немає набору
5

Прийняття ефективних рішень. Тайм-менеджмент

Загальна короткострокова програма

Мета програми - підвищення професійної компетентності публічних службовців щодо прийняття ефективних рішень, управління організацією роботи і

немає набору
4.83

Комунікації та взаємодія

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійних компетентностей державних службовців щодо ефективної комунікації та взаємодії у професійному середовищі. Розвиток умінь та начок партнерської взаємодії, управління конфліктами, проведення публічного виступу

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Комунікації та взаємодія у публічному управлінні

Тема 2. Управління конфліктами

Тема 3. Ази...

немає набору
5

Лідерство в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування лідерських компетентностей

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:    стилів та концепцій лідерства;
                чинників формування та використання емоційного інтелекту;
                дієвих...

немає набору
5

Державна мова

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування мовної та комунікативної компетентностей, поваги до української мови як державної, удосконалення 

немає набору
4.89

Державна політика в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування усвідомленої підтримки курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Поглиблення знань учасників навчання про Європейський Союз та Організацію Північноатлантичного договору, основні напрямки співпраці України з цими організаціями

За результатами...

немає набору

Cоціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Мета навчання – формування професійних компетентностей щодо ефективної комунікації, командної роботи та взаємодії, стресостійкості. Розширення знань про психічне здоров’я та його складові.

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати

знання:    основ ефективної комунікації, командної роботи, взаємодії, стресостійкості;стратегій, тактик і технологій...

немає набору

Протидія торгівлі людьми, запобігання та протидія домашньому насильству

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня обізнаності посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування щодо протидії торгівлі людьми, запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Розвиток умінь і навичок виявлення, ідентифікації, взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми,...

немає набору
5

Етика та доброчесність на державній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійної компетентності що

немає набору
4.68

Дипломатичний протокол та етикет

Загальна короткострокова програма

Мета навчання - підвищення професійної компетентності публічних службовців щодо дипломатичного протоколу і етикету як складової стратегічних комунікацій

немає набору
4.92

Мовнокомунікативний практикум для публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня володіння державною мовою, удосконалення комунікативної компетентності учасників навчання як культуромовних особистостей 

Структура програми

Тема 1. Мовна та комунікативна компетенції публічного службовця ХХІ ст.

Тема 2. Основні принципи, закони та форми професійного спілкування

Тема...

немає набору
4.99

Командна робота та взаємодія

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійних компетентностей щодо 

немає набору

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення професійної компетентності щодо стратегічного планування та стратегічного менеджменту, підготовки стратегічного плану

Структура програми:

Тема 1. Концепція і зміст стратегічного управління та планування

Тема 2. Стратегічний аналіз в публічному управлінні

Тема 3. Технології стратегічного управління та планування стратегічних змін

...

немає набору
4.9

Основи інформаційної та кібербезпеки на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Програма реалізується у рамках Швейцарсько-української програми «Е-врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)

Загальна мета - Формування професійної...

немає набору

Корпоративна (організаційна) культура публічних службовців

Загальна короткострокова програма

немає набору
5

Управління персоналом на державній службі

Загальна короткострокова програма







немає набору

Впровадження європейської рамкової програми дій щодо психічного здоров’я та благополуччя

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо європейської рамкової програми дій щодо психічного здоров’я та благополуччя. Формування вмінь  приймати ефективні рішення у сфері психічного здоров’я; виконувати поставлені завдання у плануванні й впровадженні національної  політики...

немає набору
4.97

Цифрова грамотність для публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Програма реалізується у рамках Швейцарсько-української програми «Е-врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)

Загальна мета - ф

немає набору

Організаційна культура публічної служби

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - ормування належної організаційної культури публічної служби

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

особливостей та механізмів формування організаційної культури публічної служби;

етико-психологічної проблематики функціонування публічної служби та діяльності публічних службовців

уміння

сприяти формуванню належної організаційної культури організації;

...

немає набору

Основи інформаційної та кібербезпеки на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - Формування професійної компетентності щодо основ інформаційної та кібербезпеки. Розвиток умінь та навичок з питань використання технологій забезпечення безпеки інформації, адаптації процесів управління інформаційною та кібербезпекою під конкретні об’єкти інформатизації

немає набору

Стратегічне планування розвитку територіальних громад

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми - підвищення рівня професійних компетентностей щодо стратегічного планування. Розвиток умінь і навичок розробки стратегії розвитку територіальної громади (далі – Стратегії), залучення молоді та інших соціальних груп до планування

Структура програми

Тема 1. Стратегічне планування. Система планувальних документів. Координація...

немає набору

Державна служба в умовах змін

Загальна короткострокова програма


 


Загальна мета: підвищення професійної компетентності державних службовців щодо організаційно-правових засад державної служби. Оновлення знань, розвиток умінь та навичок з питань проходження державної служби в умовах змін



немає набору
5

Застосування ґендерних підходів у діяльності органів публічної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого...

немає набору
4.94

Доступ до публічної інформації. Робота з відкритими даними

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня...

немає набору

Впровадження змін та прийняття ефективних рішень

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми: підвищення рівня стратегічних і управлінських компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо впровадження змін та прийняття ефективних рішень

Структура програми: 

Тема 1. Стратегічні зміни в контексті реформування системи державного управління в Україні

Тема 2. Технологічний цикл...

немає набору
5

Міжнародне гуманітарне право у професійній діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо міжнародного гуманітарного права; формування вмінь державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування застосовувати норми міжнародного гуманітарного права під час формування та реалізації державної політики, документувати воєнні...

немає набору
4.96

Державна політика в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування усвідомленої підтримки курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Поглиблення знань учасників навчання про Європейський Союз та Організацію Північноатлантичного договору, основні напрямки співпраці України з цими організаціями

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:   особливостей міжнародних інтеграційних...

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців категорії «Б» (протягом року з дня їх призначення на посаду)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета програми - підвищення рівня професійної компетентності державних службовців категорії «Б», формування  знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі 

Структура програми: 

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Основи публічного...

немає набору

Захист прав та інтересів осіб з інвалідністю

Загальна короткострокова програма

Загальна мета:  підвищення рівня обізнаності щодо знання положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, національного законодавства щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю,  створення безперешкодного середовища шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, освітньої, економічної безбар’єрності 

Структура програми:


...

немає набору

Протидія торгівлі людьми, запобігання та протидія домашньому насильству

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня обізнаності посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування щодо протидії торгівлі людьми, запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Розвиток умінь і навичок виявлення, ідентифікації, взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання...

немає набору

Сприйняття змін

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності, поглиблення знань публічних службовців щодо сутності та видів змін, які відбуваються у суспільстві загалом та у сфері публічного управління зокрема. Формування умінь та навичок подолання опору змінам, здатності приймати зміни та змінюватися.

немає набору

Е-демократія і комунікація

Загальна короткострокова програма

Загальна мета- підвищення професійної компетентності з цифрової грамотності. Розвиток умінь і навичок використання інструментів електроної демократії, комунікації у кіберпросторі 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

принципів державної політики цифрового розвитку, державних комунікацій;

онлайн сервісів та інструментів електронної взаємодії влади...

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їх призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми-підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, формування  знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі

Структура програми

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Основи публічного управління в Україні 

Модуль 2. Державна служба в умовах змін

...

немає набору

Лідерство на державній службі

Загальна короткострокова програма

Погоджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 

немає набору

Особливості комунікації в сучасних умовах

Загальна короткострокова програма

Програму погоджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.05.2024 року № 76-24


Загальна мета- підвищення рівня професійних компетентностей щодо формування здатності розв’язання комплексних проблем комунікації в умовах сучасності з урахуванням інтелектуально-творчого потенціалу комунікаторів та соціальних...

немає набору
4.92

Ефективна комунікація: як залучати громадськість і розбудовувати соціальний капітал

Загальна короткострокова програма

немає набору

Комунікації та взаємодія на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета -підвищення компетентності публічних службовців із питань комунікації та взаємодії у професійному середовищі, з громадськістю та медіа, у соціальних мережах. Розвиток умінь та навичок культури спілкування, управління емоціями

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

немає набору

Організаційна культура публічної служби

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування належної організаційної культури публічної служби

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання    особливостей та механізмів формування організаційної культури публічної служби;

                етико-психологічної проблематики функціонування публічної служби та діяльності публічних службовців

уміння    сприяти формуванню належної організаційної культури організації;

                керуватися моральними...

немає набору

Лідерство в економічному розвитку

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійних компетентностей щодо формування лідерських якостей для забезпечення сталого економічного розвитку громад завдяки реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Структура програми:

Тема 1. Роль команди і лідера у розвитку громади

немає набору

Державна служба в умовах змін

Загальна короткострокова програма

Загальна мета -підвищення професійної компетентності державних службовців щодо організаційно-правових засад державної служби. Оновлення знань, розвиток умінь та навичок з питань проходження державної служби в умовах змін


За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

організаційно-правових механізмів проходження державної служби;

змін...

немає набору

Ефективні управлінські рішення: як поєднати законність, професійну етику та доброчесність

Загальна короткострокова програма

немає набору

Cоціально-психологічні аспекти діяльності публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування професійних компетентностей щодо ефективної комунікації, командної роботи та взаємодії, стресостійкості. Розширення знань про...

немає набору

Мистецтво ведення змін

Загальна короткострокова програма

немає набору

Базові навички фасилітації діалогів із соціальної згуртованості, розв’язання конфліктів

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: навчити учасників навичкам аналізу та підготовки діалогу в громаді як підходу до побудови довіри та розв’язання конфліктів

немає набору

Державна політика у сфері розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - поглиблення та оновлення теоретичних знань про складові державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади, зокрема її соціально-економічних основ, етапів та напрямів реалізації з набуттям відповідних практичних умінь і навичок

Структура програми

Тема 1....

немає набору