ВОЛИНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації

Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Освітні програми провайдера:

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальна короткострокова програма

Мета навчання - поглиблення знань з питань запобігання корупції, необхідних для ефективного виконання завдань, підвищення рівня правової культури і правової свідомості публічних службовців, формування навичок запобігання корупційним...

найближчий набір - 09 Грудня 2021

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Загальна короткострокова програма

Мета навчання – поглиблення знань з питань законодавства про державну службу,

немає набору
4.9

ЛІДЕРСТВО У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Загальна короткострокова програма

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (тренінгова програма «Академія лідерства») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування...

немає набору

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

Загальна короткострокова програма

Мета навчання - формування професійної компетентності щодо 

немає набору

МОВНОКОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Загальна короткострокова програма

Мета навчання - підвищення рівня володіння державною мовою, удосконалення комунікативної компетентності учасників навчання як культуромовних особистостей 

немає набору
5

МИСТЕЦТВО ВЕДЕННЯ ЗМІН: ЯК СФОРМУВАТИ ІННОВАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ ОРГАНІЗАЦІЇ?

Загальна короткострокова програма

Програма
розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з...

немає набору
4.9

КОРПОРАТИВНА (ОРГАНІЗАЦІЙНА) КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Загальна короткострокова програма

Програма
розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з...

немає набору
5

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування усвідомленої підтримки курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України. Поглиблення знань учасників навчання про Європейський Союз та Організацію Північноатлантичного договору.

немає набору

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійних компетентностей щодо функціонування ґендеру...

немає набору

ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета - формування професійної комунікативної компетенції, оволодіння англійською мовою як засобом спілкування, інструментом передачі інформації про себе та свою професійну діяльність, свою країну, її історію та культуру.

немає набору

МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ: ВЕКТОР УСПІХУ УПРАВЛІНЦЯ

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - підвищення рівня володіння державною мовою в усній публічній комунікації, удосконалення комунікативної (риторичної) компетенції.

немає набору

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано...

немає набору
4.9

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ: ЯК ЗАЛУЧАТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ І РОЗБУДОВУВАТИ СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Загальна короткострокова програма

немає набору

ЕФЕКТИВНІ УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ: ЯК ПОЄДНАТИ ЗАКОННІСТЬ, ПРОФЕСІЙНУ ЕТИКУ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Загальна короткострокова програма

немає набору

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА У МІСЦЕВІЙ РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

Загальна короткострокова програма

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації.

Цільова...

немає набору

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ?

Загальна короткострокова програма

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма: розвиток місцевого самоврядування та територіальної організації...

немає набору

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КАТЕГОРІЙ "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: 

немає набору

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: 

немає набору

ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: комунікації та взаємодія; 

немає набору

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: комунікації та взаємодія

немає набору

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми - оновлення і поглиблення знань, умінь і навичок з питань

немає набору

ДЕРЖАВНА МОВА

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування мовної та комунікативної компетентностей, поваги до української мови як державної, удосконалення

немає набору
4.7

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Загальна короткострокова програма

Мета навчання - підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, формування знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

знання законодавства;

комунікації та взаємодія;

професійні знання;

особистісні компетенції


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Законодавство про...

немає набору

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КАТЕГОРІЇ "В" (протягом року з дня їх призначення на посаду)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Форма навчання:  очна (денна)

Цільова група: державні службовці категорії “В” місцевих органів державної влади, вперше призначені на посаду державної служби

Мета програми - 
підвищення рівня професійних компетенцій державних службовців, формування  знань, умінь та навичок для ефективного виконання...

немає набору

КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЯ

Загальна короткострокова програма

Загальна мета - формування професійних компетентностей державних службовців щодо ефективної комунікації та взаємодії у професійному середовищі. Розвиток умінь та начок партнерської взаємодії, управління конфліктами, проведення публічного виступу

немає набору

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: 

немає набору

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА - Підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування, формування знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на службі в органах...

немає набору