ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «В» (ПРОТЯГОМ РОКУ З ДНЯ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ)

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їх призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 04 серпня 2023 року №110-23
Напрям:
  • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Командна робота та взаємодія
  • Професійні знання
  • Сприйняття змін
  • Цифрова грамотність

Опис програми:

Мета програми-підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, формування  знань, умінь та навичок для ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі

Структура програми

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Основи публічного управління в Україні 

Модуль 2. Державна служба в умовах змін

Модуль 3. Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Модуль 4. Адміністративний менеджмент 

Модуль 5. Державна політика цифрового розвитку

Модуль 6. Ділова українська мова

Модуль 7. Європейська та євроатлантична інтеграція України

Модуль 8. Командна робота і організаційна культура органу 

публічної влади

Вибіркові модулі програми:

Модуль 1. Протидія торгівлі людьми, запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

Модуль 2. Гендерна рівність в українському суспільстві

Модуль 3. Забезпечення прав людей з інвалідністю 

Модуль 4. Державна політика у сфері безбар’єрності та недискримінації 

Модуль 5. Сприйняття змін

Модуль 6. Історія публічного управління в Україні 

Модуль 7. Стратегічні комунікації 

Модуль 8. Основи медіаграмотності

Модуль 9. Зміна клімату 

Модуль 10. Комунікації та взаємодія 

Модуль 11. Конфлікти в організації 

Модуль 12. Психічне здоров’я на робочому місці 

Модуль 13. Міжнародне гуманітарне право у професійній діяльності публічних службовців 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

конституційно-правових засад публічного управління;

державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування і територіальної організації влади;

наявних процедур проходження державної служби;

правових та організаційних засад запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

механізмів ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків;

державної політики цифрового розвитку, напрямків забезпечення інформаційної безпеки та кібергігієни;

мовних норм усної та писемної ділової української мови; 

державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

основ командної роботи і організаційної культури;

організаційно-правових засад протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (вибірковий модуль);

державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (вибірковий модуль);

державної політики у сфері безбар’єрності, запобігання та протидії дискримінації (вибірковий модуль);

особистісних ресурсів сприйняття змін та подолання опору змінам (вибірковий модуль);

історичних етапів становлення публічного управління в Україні (вибірковий модуль);

сутності та елементів стратегічної комунікації (вибірковий модуль);

основ медіаграмотності (вибірковий модуль);

державної політики щодо зміни клімату (вибірковий модуль);

правил та стратегій комунікаційної взаємодії (вибірковий модуль);

принципів і методів подолання конфліктів (вибірковий модуль);

основних засад міжнародного гуманітарного права (вибірковий модуль)

уміння

дотримуватися вимог законодавства про державну службу, про запобігання корупції;

якісно виконувати поставлені завдання, орієнтуватися на досягнення кінцевих результатів;

працювати з інформацією;

користуватися е-послугами та інструментами е-демократії, дотримуватися інформаційної безпеки кібергігієни;

застосовувати норми сучасної української літературної мови в усній і писемній комунікації професійної сфери;

оформляти службові документи;

розуміти особливості міжнародних інтеграційних процесів та місця в них України;

працювати в команді;

забезпечувати реалізацію законодавства з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, ґендерної рівності, прав людей з інвалідністю (вибіркові модулі);

протидіяти дискримінації (вибірковий модуль);

приймати зміни та змінюватись (вибірковий модуль);

взаємодіяти з громадськістю та медіа (вибірковий модуль);

протистояти дезінформації та медіаманіпуляціям у медіапросторі (вибірковий модуль); 

ефективно комунікувати,  управляти конфліктами, попереджувати вигорання, долати стрес (вибіркові модулі)

навички

застосування професійних знань на державній службі; 

дотримання процедур проходження державної служби;

запобігання корупційним правопорушенням, етичної поведінки та доброчесності на державній службі;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

виразного усного та грамотного ділового мовлення;

командної роботи;

безпечної роботи, комунікації та взаємодії в цифровому середовищі;

сприйняття змін, саморегуляції емоційного стану та поведінки в умовах змін (вибірковий модуль);

медіаграмотності (вибірковий модуль);

ефективної комунікації, управління конфліктами (вибіркові модулі)

 


 

 

Додаткова інформація:

Для успішної реєстрації у навчанні вам необхідно:

1. Подати заявку на порталі управління знаннями (в особистому кабінеті).

2. Після завершення реєстрації  на Порталі - на електронну скриньку (за тиждень до початку навчання)  буде надіслано посилання на  реєстраційну Google-форму, яку необхідно заповнити.

3. Якщо вас не влаштовують умови участі у навчанні- ОБОВ'ЯЗКОВО скасуйте заявку в особистому кабінеті Порталу.

Довідки за телефоном 067 327 49 04


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

місто Луцьк проспект Відродження, 24

Волинська