ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Херсонський національний технічний університет

Херсонський національний технічний університет

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Контактні особи: Наталія Станіславівна +380501626633; Роман Юрійович +380675516731

Державна організація

Освітні програми провайдера:

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітньо-професійна програма

Мета освітньої програми - підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану публічного управління...

нема набору

Освітньо-наукова програма за третім (освітньо-науковим) рівнем спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітньо-наукова програма

Мета програми - розвиток сукупності професійних компетентностей з публічного управління та адміністрування, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження та захисту дисертації...

нема набору

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації (для державних службовців)

Загальна короткострокова програма


Мета загальної короткострокової програми підвищення
кваліфікації
– забезпечити професійне підвищення кваліфікації для
висококваліфікованих, відповідальних кадрів галузі публічного управління. 

нема набору

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації (для посадових осіб місцевого самоврядування)

Загальна короткострокова програма

Мета загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації – забезпечити професійне підвищення кваліфікації для висококваліфікованих, відповідальних кадрів галузі публічного управління. 

Форма навчання - змішана (дистанційна та...

нема набору

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітньо-професійна програма

Підготовка фахівців, здатних критично осмислювати та розв’язувати складні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику на межі галузей знань, включаючи наукові дослідження та/або інноваційну діяльність, в нових або невизначених/ швидкозмінних умовах з урахуванням...

нема набору

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації "ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ"

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:


знання національного антикорупційного законодавства та міжнародних стандартів;

забезпечення доброчесності та нетерпимого ставлення до корупції;

уміння розробляти та використовувати дієві антикорупційні інструменти у своїй професійній діяльності,...

нема набору

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації "ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА"

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму


  • формування добросовісної поведінки щодо ставлення до загроз сучасного інформаційного суспільства;

  • знання основних кіберзагроз та вміння захищати від цих загроз особисту та ділову інформацію;

  • формування медіа-імунітету в професійній свідомості особистості.


Загальна метазасвоєння знань про...

нема набору

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації "СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ"

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

знання принципів формування та впровадження державної регіональної політики в умовах децентралізації;

уміння застосовувати на практиці методологію та інструментарій стратегічного планування та управління соціально-економічним розвитком різних адміністративно-територіальних одиниць;

навички...

нема набору