ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Херсонський національний технічний університет

Херсонський національний технічний університет

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Контактна особа: Наталія Станіславівна +380501626633

Державна організація

Освітні програми провайдера:

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітньо-професійна програма

Мета освітньої програми - підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану публічного управління...

нема набору

Освітньо-наукова програма за третім (освітньо-науковим) рівнем спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітньо-наукова програма

Мета програми - розвиток сукупності професійних компетентностей з публічного управління та адміністрування, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження та захисту дисертації...

нема набору

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації (для державних службовців)

Загальна короткострокова програма


Мета загальної короткострокової програми підвищення
кваліфікації
– забезпечити професійне підвищення кваліфікації для
висококваліфікованих, відповідальних кадрів галузі публічного управління. 

нема набору

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації (для посадових осіб місцевого самоврядування)

Загальна короткострокова програма

Мета загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації – забезпечити професійне підвищення кваліфікації для висококваліфікованих, відповідальних кадрів галузі публічного управління. 

Форма навчання - змішана (дистанційна та...

нема набору

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітньо-професійна програма

Підготовка фахівців, здатних критично осмислювати та розв’язувати складні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику на межі галузей знань, включаючи наукові дослідження та/або інноваційну діяльність, в нових або невизначених/ швидкозмінних умовах з урахуванням...

нема набору