ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

 Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Заклад вищої освіти

Освітні програми провайдера:

4.8

Інформаційна безпека

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму 

професійні знання щодо інформаційної безпеки та  кіберзахисту;

технічні вміння;

робота з інформацією;

виконання на...

немає набору
4.9

Запобігання корупції

Загальна короткострокова програма

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: 

знання антикорупційного законодавства;

професійні знання про засади запобігання та протидії корупції, а також забезпечення доброчесності.

 

Загальна мета:

набуття знань, умінь і навичок у сфері...

немає набору
5

Комунікація та взаємодія в системі публічного управління

Загальна короткострокова програма

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

комунікації та взаємодія

немає набору

Освітньо-професійна програма "Управління закладами охорони здоров'я" другого рівня вишої освіти (магістр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньої програми: професійна підготовка публічних службовців та працівників охорони здоров'я, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування в сфері соціальної та гуманітарної політики, в галузі охорони суспільного здоров'я, що передбачає   проведення   досліджень ...

немає набору

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" першого рівня вишої освіти (бакалавр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних ро зв ’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій т а характеризується невизначеністю умов і вимог.

немає набору

Освітньо-професійна програма "Місцеве самоврядування" другого рівня вишої освіти (магістр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Об'єкти вивчення та/або...

немає набору

Освітньо-професійна програма "Державна служба" другого рівня вишої освіти (магістр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Об'єкти    вивчення ...

немає набору