ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

 Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Заклад вищої освіти

Освітні програми провайдера:

Освітньо-професійна програма "Державна служба" другого рівня вишої освіти (магістр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Об'єкти    вивчення ...

немає набору

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" першого рівня вишої освіти (бакалавр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних ро зв ’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій т а характеризується невизначеністю умов і вимог.

немає набору

Освітньо-професійна програма "Управління закладами охорони здоров'я" другого рівня вишої освіти (магістр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньої програми: професійна підготовка публічних службовців та працівників охорони здоров'я, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування в сфері соціальної та гуманітарної політики, в галузі охорони суспільного здоров'я, що передбачає   проведення   досліджень ...

немає набору

Цифрова грамотність

Загальна короткострокова програма

Мета програми

Удосконалення професійної компетентності учасниками професійного навчання щодо засад державної політики цифрового розвитку, цифрової грамотності, зокрема, щодо

немає набору

Сприйняття змін

Загальна короткострокова програма

Мета програми

Поглиблення теоретичних знань, розширення практичних навичок та удосконалення професійної компетентності учасниками професійного навчання щодо бачення та сприйняття змін в органах державної...

немає набору

Комунікація та взаємодія

Загальна короткострокова програма

Мета програми

Підвищення загального рівня комунікативних здібностей, систематизація та поглиблення знань щодо комунікативного процесу та ефективного спілкування в умовах соціально активної взаємодії.

немає набору

Освітньо-професійна програма "Місцеве самоврядування" другого рівня вишої освіти (магістр) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Об'єкти вивчення та/або...

немає набору

Запобігання корупції

Загальна короткострокова програма

Мета програми

Набуття знань, умінь і навичок у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, запобігання корупції.

немає набору

Впровадження стандартів захисту персональних даних

Загальна короткострокова програма

Мета програми

Удосконалення професійної компетентності учасниками професійного навчання щодо впровадження стандартів захисту персональних даних, інформаційної безпеки,...

немає набору