СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації

Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації

Освітні програми провайдера:

Перспективи реалізації державної молодіжної політики, політики у сфері фізичної культури та спорту

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Надати слухачам знання з найважливіших напрямів державної молодіжної
політики щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає
українські традиції, духовні цінності,...

немає набору

Психологія ефективного спілкування. Розв’язання конфліктів у професійній діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розкрити психологічні механізми та закономірності процесу ефективного спілкування; сприяти оволодінню системою знань про сутність та функції спілкування; удосконалити навички ефективної комунікативної взаємодії...

немає набору

Технології електронного урядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Ознайомлення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з теоретичними та практичними засадами технологій розвитку електронного урядування й електронної демократії та сприяння...

немає набору

Ефективні управлінські технології в органах публічної влади. Ефективні методи прийняття управлінських рішень

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування у
державних службовців певних знань і умінь з основ менеджменту розробки,
прийняття та реалізації управлінських рішень щодо вирішення сучасних
державно-громадських проблем,...

немає набору

Впровадження змін

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Ділова українська мова

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Забезпечення гендерного паритету на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Комунікативна компетентність державного службовця

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Розвиток професійної компетентності посадових осіб, що складає основу управлінської компетентності (політико-правової, соціально-економічної, інформаційно-комунікативної, професійно-фахової) та засвоєння знань про реформування системи місцевого самоврядування...

немає набору

Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Залучення інвестицій для регіонального і місцевого розвитку

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Засади кібербезпеки в діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо результативного...

немає набору

Мистецтво публічного виступу

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

Підвищення рівня професійної...

немає набору

Інформація як джерело публічної влади. Інформаційна компетентність державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Оволодіння системою знань і вмінь, які забезпечать здатність державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування налагоджувати ефективну
взаємодію органів виконавчої влади та...

немає набору

Розвиток професійної мовної компетентності

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Лідерство в економічному розвитку

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Підвищення рівня професійної
компетентності слухачів щодо формування лідерських якостей з метою забезпечення
економічного розвитку громад...

немає набору

Розвиток системного мислення

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Формування компетентностей щодо застосування в
професійній діяльності системного підходу до аналізу ситуації у вирішенні
комплексних...

немає набору

Ділова англійська мова як комунікативний засіб професійного спілкування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

 

Удосконалення рівня володіння англійською мовою професійного спрямування, поглиблення знання та розуміння відповідної лексики...

немає набору

Використання стратегічних та кризових комунікацій у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Формування та розвиток навичок використання антикризових стратегічних комунікаційних заходів органами державної та місцевої...

немає набору

Проєктний підхід в управлінні місцевим розвитком

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в процесі оволодіння мистецтвом проєктного...

немає набору

Управлінська риторика та ораторське мистецтво

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Психологія ефективного спілкування. Розв’язання конфліктів у професійній діяльності

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Комунікації в соціальних мережах: самопрезентація

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Формування професійних компетентностей з питань дотримання прав людини та протидії дискримінації

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Підвищення професійної
компетентності слухачів з формування практичних умінь і навичок з питань
дотримання прав людини...

немає набору

Лідерство та управлінська еліта

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Сприйняття змін

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Продемонструвати моделі впровадження змін на
індивідуальному, командному та організаційному рівні. Сформувати навички
сприйняття змін; визначити...

немає набору

Ефективність ділових переговорів

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Розвиток основних складових когнітивного, функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність...

немає набору

Корпоративна культура як засіб підвищення ефективності діяльності органу публічної влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

Підвищення рівня професійної...

немає набору

Стратегічний та проєктний підхід в управлінні регіональним та місцевим розвитком

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в
процесі оволодіння мистецтвом стратегічного...

немає набору

Командна робота та взаємодія

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Підвищення рівня професійної компетентності слухачів у налагодженні співпраці та партнерської взаємодії, формування навичок...

немає набору

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації для посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Розвиток професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування та надання знань з основ публічного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку...

немає набору

Стратегічне управління та планування у публічній сфері

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Надати слухачам систематизовані знання щодо основ
стратегічного планування як процесу визначення майбутнього стану організації,
регіону;...

немає набору