СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації

Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації

Освітні програми провайдера:

Перспективи реалізації державної молодіжної політики, політики у сфері фізичної культури та спорту

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Надати слухачам знання з найважливіших напрямів державної молодіжної
політики щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає
українські традиції, духовні цінності,...

немає набору

Психологія ефективного спілкування. Розв’язання конфліктів у професійній діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розкрити психологічні механізми та закономірності процесу ефективного спілкування; сприяти оволодінню системою знань про сутність та функції спілкування; удосконалити навички ефективної комунікативної взаємодії...

немає набору

Підвищення рівня професійної компетентності у сфері публічних закупівель

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Забезпечення належного рівня знань з питань організації та проведення
публічних закупівель  в Україні;

немає набору

Технології електронного урядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Ознайомлення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з теоретичними та практичними засадами технологій розвитку електронного урядування й електронної демократії та сприяння...

немає набору

Управління земельними ресурсами: організаційно-правові аспекти

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Ознайомлення спеціалістів-землевпорядників місцевих рад, спеціалістів,
відповідальних за земельні питання в об’єднаних територіальних громадах з
основними аспектами трансформації земельно-правових відносин, що відбуваються...

немає набору

Ефективні управлінські технології в органах публічної влади. Ефективні методи прийняття управлінських рішень

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування у
державних службовців певних знань і умінь з основ менеджменту розробки,
прийняття та реалізації управлінських рішень щодо вирішення сучасних
державно-громадських проблем,...

немає набору

Впровадження змін

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Ділова українська мова

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Забезпечення гендерного паритету на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Комунікативна компетентність державного службовця

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Сучасні інструменти запобігання і протидії корупції

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Залучення інвестицій для регіонального і місцевого розвитку

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Мистецтво публічного виступу

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

Підвищення рівня професійної...

немає набору

Інформація як джерело публічної влади. Інформаційна компетентність державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Оволодіння системою знань і вмінь, які забезпечать здатність державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування налагоджувати ефективну
взаємодію органів виконавчої влади та...

немає набору

Розвиток професійної мовної компетентності

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Управлінська риторика та ораторське мистецтво

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Лідерство та управлінська еліта

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

 

немає набору

Корпоративна культура як засіб підвищення ефективності діяльності органу публічної влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

 

Мета програми:

Підвищення рівня професійної...

немає набору