МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Місцевий економічний розвиток

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Професійна програма спрямована на досягнення відповідності знань з боку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо принципів місцевого економічного розвитку, методів, інструментів і фінансових можливостей для їх реалізації, та як результат здатності ефективно сприяти місцевому економічному розвитку у практичній площині, могли креативно та стратегічно мислити, оперативно приймати рішення у нестандартних ситуаціях, застосовувати інноваційні підходи в роботі, були гнучкими у розв’язанні управлінських завдань, відкритими до змін.

Мета програми полягає у розвитку професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для забезпечення ефективного управління місцевим економічним розвитком, виробленні умінь і навичок, необхідних для впровадження реформ, здійсненні послідовних кроків в імплементації принципів «належного врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи, використання інструментів стратегічного планування та маркетингу територій, залучення інвестицій, підтримки малого і середнього бізнесу, розвитку трудових ресурсів, визначення джерел фінансування та індикаторів оцінювання місцевого економічного розвитку.

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 групи оплати праці та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до І-ІV категорії посад в органах місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми:  108 годин (3,6 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 72 години (2,4 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 36 годин (1,2 кредити ЄКТС). Проводиться протягом 9 днів (три сесії по три дні аудиторно).

Додаткова інформація:

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Основи місцевого економічного розвитку

Тема 1.1. Сутність місцевого економічного розвитку

Тема 1.2. Чинники місцевого економічного розвитку та готовність громади 

Тема 1.3. Еволюція місцевого економічного розвитку: вітчизняний та світовий досвід 

Тема 1.4. Інституційне забезпечення та управління місцевим економічним розвитком. Завдання та вміння спеціаліста з місцевого економічного розвитку

Модуль 2. Демократичне врядування

Тема 2.1. Визначення та сутність демократичного врядування 

Тема 2.2. Партисипативна демократія

Тема 2.3. Форми взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю

Тема 2.4. Партисипативний бюджет як форма залучення громадськості до прийняття рішень на місцевому рівні

Тема 2.5. Роль різних суб’єктів у розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні. Роль засобів масової інформації в демократичному врядуванні

Модуль 3. Методологія та сучасна практика стратегічного планування

Тема 3.1. Стратегічне планування місцевого економічного розвитку 

Тема 3.2. Технологія стратегічного планування. Організаційне забезпечення процесу стратегічного планування

Тема 3.3. Соціально-економічний аналіз у процесі стратегічного планування

Тема 3.4. Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку території

Тема 3.5. Екологічне оцінювання в стратегічному плануванні

Тема 3.6. Організація моніторингу реалізації стратегічного плану

Модуль 4. Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку

Тема 4.1. Основи інвестування. Роль інвестицій у місцевому економічному розвитку

Тема 4.2. Залучення іноземних інвестицій

Тема 4.3. Інноваційні форми інвестицій

Тема 4.4. Інвестиційні проекти

Тема 4.5. Просування інвестиційних можливостей території

Модуль 5. Підтримка розвитку місцевого бізнесу та підприємництва

Тема 5.1. Створення сприятливого бізнес-клімату

Тема 5.2. Інституціональне забезпечення розвитку підприємництва

Тема 5.3. Механізми й інструменти стимулювання, збереження та розвитку малого і середнього підприємництва

Тема 5.4. Соціальне підприємництво, бізнес інклюзивний та дружній до навколишнього середовища

Тема 5.5. Регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні

Модуль 6. Розвиток трудових ресурсів

Тема 6.1. Роль кваліфікованих трудових ресурсів для місцевого економічного розвитку

Тема 6.2. Збір та аналіз інформації щодо розвитку трудових ресурсів

Тема 6.3. Інструменти розвитку трудових ресурсів: політика уряду і приватний сектор

Тема 6.4. Інновації в управлінні трудовими ресурсами

Модуль 7. Маркетинг і брендинг території

Тема 7.1. Методологічні засади маркетингу територій

Тема 7.2. Формування маркетингової стратегії, цільові групи й сегментація ринку

Тема 7.3. Брендинг міста: пошук міської ідентичності

Тема 7.4. Процес брендингу міста

Тема 7.5. Маркетингова комунікація

Модуль 8. Механізми фінансування місцевого економічного розвитку 

Тема 8.1. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку

Тема 8.2. Бюджетне фінансування місцевого економічного розвитку

Тема 8.3. Фінансування місцевого економічного розвитку через міжмуніципальне співробітництво

Тема 8.4. Інвестиційні механізми фінансування місцевого економічного розвитку

Тема 8.5. Кредитні механізми фінансування місцевого економічного розвитку

Тема 8.6. Фінансування місцевого економічного розвитку через гранти

Модуль 9. Моніторинг місцевого економічного розвитку та оцінювання результатів

Тема 9.1. Особливості моніторингу й оцінювання місцевого економічного розвитку

Тема 9.2. Модель «внесок – продукт»,  вимоги до індикаторів

Тема 9.3. Організація моніторингу й оцінювання місцевого економічного розвитку

Тема 9.4. Етапи оцінювання місцевого економічного розвитку та робота з висновками і рекомендаціямиЗазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами публічної влади на базі НАДУ при Президентові України або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.

Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 3.6

Набір слухачів не розпочато.

Викладачі на курсі

Місце проведення курсу

03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом