УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Мельник Любов Михайлівна, завідувач відділення підвищення кваліфікації

,Український державний університет імені Михайла Драгоманова www.npu.edu.ua

Освітні програми провайдера:

4.8

Лідерство

Загальна короткострокова програма

Лідерство

Мета програми: підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань лідерства та його ролі в публічному управлінні, врегулюванні конфліктних ситуацій в колективах, побудові ефективної системи управління та дієздатних команд...

немає набору
4.9

Комунікації та взаємодії

Загальна короткострокова програма

Комунікації та взаємодії

Мета програми: підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань комунікації та взаємодії в процесі реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток комунікативних навичок.

Структура програми:

немає набору
4.9

Комунікації та взаємодії

Загальна короткострокова програма

Комунікації та взаємодії

Мета програми: підвищення рівня знання державних службовців з питань комунікації та взаємодії для використання в процесі реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток комунікативної компетентності.

Структура програми:

Тема 1.

немає набору
4.9

Впровадження змін

Загальна короткострокова програма

Впровадження змін

Мета програми: оволодіння знаннями та одержання практичних навичок із технології та організації процесу впровадження змін

Структура програми:

Тема 1.

немає набору
4.6

Інформаційна безпека

Загальна короткострокова програма

Інформаційна безпека

Мета програми: удосконалення компетентностей державних службовців щодо забезпечення захистуданихта забезпечення здатності виконувати посадові обов’язки під час опрацюванняданих з обмеженим доступом, що циркулює в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах органів державного управління

Структура...

немає набору
5

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Управління змінами

Мета програми: оволодіння практичними знаннями та одержання практичних навичок із організації процесу управління змінами

Структура програми:

Тема 1.

немає набору
4.9

Запобігання корупції

Загальна короткострокова програма

Запобігання корупції

Мета програми: Оволодіння нормами законодавства з питань запобігання корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні; підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації...

немає набору
4.8

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Стратегічне управління та планування

Мета програми: удосконалення компетентності державних службовців

немає набору
5

Українське професійне мовлення

Загальна короткострокова програма

Українське професійне мовлення

Мета програми: оволодіння нормами офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови: орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними, орфографічними та...

немає набору
4.8

Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику

Загальна короткострокова програма

Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику

Мета програми: оволодіння сучасними знаннями методів, механізмів та інструментів управління в умовах невизначеності та ризиків і одержання практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень.

Структура...

немає набору
4.8

Комунікативні технології в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Комунікативні технології в публічному управлінні

Мета програми: підвищення рівня знань, умінь і навиків державних службовців щодо застосування сучасних комунікативних технологій в реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток їх комунікативної компетентності.

Структура програми:

...

немає набору