УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Мельник Любов Михайлівна, завідувач відділення підвищення кваліфікації

,Український державний університет імені Михайла Драгоманова www.udu.edu.ua

Освітні програми провайдера:

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна короткострокова програма

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Мета програми: підвищення компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо...

немає набору

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Стратегічне управління та планування

Мета програми: Удосконалення компетентності державних службовців

немає набору

Лідерство

Загальна короткострокова програма

Лідерство

Мета програми: Підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань лідерства та його ролі в публічному управлінні, врегулюванні конфліктних ситуацій в колективах, побудові ефективної системи...

немає набору
4.95

Впровадження змін

Загальна короткострокова програма

Впровадження змін

Мета програми: оволодіння знаннями та одержання практичних навичок із технології та організації процесу впровадження змін

Структура програми:

Тема 1.

немає набору
4.75

Комунікативні технології в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Комунікативні технології в публічному управлінні

Мета програми: підвищення рівня знань, умінь і навиків державних службовців щодо застосування сучасних комунікативних технологій в реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток їх комунікативної компетентності.

Структура програми:

...

немає набору
4.97

Запобігання корупції

Загальна короткострокова програма

Запобігання корупції 

Мета програми:  оволодіння нормами законодавства з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності шляхом реалізації антикорупційної політики в Україні; підвищення рівня знань законодавства України,  щодо ефективного виконання...

немає набору
4.9

Інформаційна безпека

Загальна короткострокова програма

Інформаційна безпека

Мета програми: удосконалення компетентностей

немає набору

Впровадження змін та прийняття ефективних рішень

Загальна короткострокова програма

Впровадження змін та прийняття ефективних рішень 

Мета програми: Оволодіння знаннями та одержання практичних навичок із технології та організації процесу впровадження змін.

Структура програми:

немає набору

Цифрова грамотність

Загальна короткострокова програма

Цифрова грамотність

Мета програми: Удосконалення компетентностей державних службовців використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності

Структура програми:

Тема...

немає набору
5

Українське професійне мовлення

Загальна короткострокова програма

Українське професійне мовлення

Мета програми: оволодіння нормами офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови: орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними, орфографічними та...

немає набору
4.77

Лідерство

Загальна короткострокова програма

Лідерство

Мета програми: підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань лідерства та його ролі в публічному управлінні, врегулюванні конфліктних ситуацій в колективах, побудові ефективної системи управління та дієздатних команд...

немає набору

Кібербезпека

Загальна короткострокова програма

Кібербезпека

Мета програми: Удосконалення компетентностей державних службовців забезпечувати захист даних та забезпечення здатності виконувати посадові обов’язки під час опрацювання даних з обмеженим доступом, що циркулює в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах органів...

немає набору

Розвиток лідерського потенціалу

Загальна короткострокова програма

Розвиток лідерського потенціалу

Мета програми:  підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань лідерства та його ролі в публічному управлінні, врегулюванні конфліктних ситуацій в колективах, побудові...

немає набору
5

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна короткострокова програма

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Мета програми: Оволодіння нормами законодавства з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, а також шляхи...

немає набору
4.93

Комунікації та взаємодії

Загальна короткострокова програма

Комунікації та взаємодії

Мета програми: підвищення рівня знання державних службовців з питань комунікації та взаємодії для використання в процесі реалізації ними своїх посадових повноважень, розвиток комунікативної компетентності.

Структура програми:

Тема 1.

немає набору
4.88

Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику

Загальна короткострокова програма

Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику

Мета програми: оволодіння сучасними знаннями методів, механізмів та інструментів управління в умовах невизначеності та ризиків і одержання практичних навичок з прийняття ефективних управлінських рішень.

Структура...

немає набору