КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Тел: 044 521-20-74(76) Факс: Факс: 044 521-20-74

Київський регіональний центр підвищення кваліфікації створений у 1996 році Київською міською державною адміністрацією, як елемент загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації і діє, на теперішній час, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 №1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації». Центр є юридичною особою, діє на підставі Статуту.
Основними завданнями Центру є:
надання освітніх послуг з професійного навчання державним службовцям виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, посадовим особам місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради, депутатам Київської міської ради та працівникам інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, депутатам місцевих рад відповідно до законодавства; надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги державним органам та органам місцевого самоврядування

Освітні програми провайдера:

4.97

Запобігання корупції в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Програма «Запобігання корупції в публічному управлінні» спрямована на розвиток умінь/навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції

немає набору

Лідерство в управлінській діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розвинути лідерський потенціал у учасників навчання, навчити їх краще усвідомлювати власні потреби і формулювати відповідні цілі

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Розуміння лідерства. Переваги, вигоди, ризики...

немає набору
5

Організація діловодства в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Програма спрямована на формування та розвиток практичних вмінь організації діловодства в органах публічної влади

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

 

Тема 1. Організація діловодства...

немає набору
4.83

Проєктний менеджмент

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування готувати та управляти проєктами, спрямованими на соціально-економічний розвиток Києва. Формування компетентностей щодо розробки бюджету...

немає набору
4.92

Професійне вигорання на державній службі

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Ознайомити учасників навчання з поняттям синдрому професійного вигорання задля збереження і зміцнення професійного здоров'я державних службовців

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Феномен професійного вигорання.

Тема 2. Прийоми подолання синдрому професійного вигорання.

Тема 3. Програма професійного самозбереження.

 

немає набору
4.8

Робота в команді

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Систематизація знань про групову динаміку і принципи формування команд в органах публічної влади та розвиток умінь/навичок ефективної командної взаємодії із застосуванням сучасних соціально-психологічних технологій, методів та інструментів

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Поняття команди.

Тема 2. Управління інформацією...

немає набору

Самоменеджмент державного службовця

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розвиток умінь та навичок ефективної організації роботи державного службовця для досягнення постановлених цілей та вміння працювати в умовах дефіциту часу

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1.  Самоменеджмент як складова ефективної професійної діяльності державних службовців

Тема 2.  Планування, режим праці та внутрішня мотивація у...

немає набору

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розвиток професійної компетентності державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування управляти змінами в
органах публічної влади в умовах реформування системи державного управління та
місцевого самоврядування

немає набору

Механізм опрацювання запитів на публічну інформацію

Загальна короткострокова програма

Програма «Механізм опрацювання запитів на публічну інформацію» спрямована на систематизацію  знань та розвиток умінь/навичок державних службовців у сфері доступу до публічної інформації шляхом надання інформації у відповідь на запит.

немає набору
4.62

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Засвоєння знань, умінь і навичок з основ стратегічного планування й управління та удосконалення механізмів використання прикладного інструментарію проєктного менеджменту та стратегічних комунікацій в діяльності органів публічної влади

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Теоретико-правові засади стратегування на різних рівнях...

немає набору

Створення презентацій у програмі Microsoft PowerPoint

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати  посадові обов’язки шляхом ефективного використання PowerPoint в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки і презентації інформації

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Призначення та особливості використання презентацій в публічній діяльності. Можливості програми  створення...

немає набору

Гендерна політика в публічному управлінні України та країн Європейського Союзу

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення гендерної компетентності публічних службовців органів державної влади та органів місцевого самоврядування у реалізації своїх повноважень

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Засади гендерної політики.

Тема 2. Приклади застосування гендерної політики.

Тема 3. Міжнародне та національне законодавство. 

Тема 4. Європейська Хартія рівності жінок і чоловіків...

немає набору

Конструктивне вивчення інструментів Microsoft Office Word для вирішення професійних задач

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Заняття проводяться в інтерактивному режимі і включають в себе  міні-лекції та виконання  практичних робіт

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Налаштування робочого середовища. Microsoft Word. Створення стилів для тексту. Робота зі службами пошуку та заміни фрагментів тексту.

Тема 2. Операції з фрагментами тексту...

немає набору

Цифрова грамотність державних службовців та осіб місцевого самоврядування на базі інструментів Google

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та посадові обов’язки шляхом ефективного використання в практичній діяльності інструментів Google, а також для швидкого планування свого графіка, документів, таблиць, презентацій створення опитування, статистики, проведення відеоконференцій, вебсайтів та інших...

немає набору

Взаємодія влади і громадян – запорука розвитку держави і суспільства

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення спроможності учасників навчання практично застосовувати інструменти та технології інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю, залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем, що належать до діяльності державного органу.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ...

немає набору

Взаємодія влади і громадян – запорука розвитку держави і суспільства

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Підвищення спроможності учасників навчання практично застосовувати інструменти та технології інформування громадськості, проведення консультацій з громадськістю, залучення громадськості до спільного вирішення актуальних проблем, що належать до діяльності державного органу.

 

немає набору

Діловодство та культура українського ділового мовлення

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Удосконалення мовних та комунікативних компетентностей слухачів курсу. Ознайомлення з інноваціями нового українського правопису, класифікацією документів, основними вимогами до складання та оформлення службових...

немає набору

Діловодство та культура українського ділового мовлення

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

 

Удосконалення мовних та комунікативних компетентностей слухачів курсу. Ознайомлення з інноваціями...

немає набору

Основи кібергігієни

Загальна короткострокова програма

Мета навчання:

Підвищення рівня спроможності з питань правильного поводження з інформацією в кіберсфері, а також формування в учасників безпечної роботи із засобами комп’ютерної техніки в державних органах/органах місцевого самоврядування.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ:

немає набору

Основи кібергігієни

Загальна короткострокова програма

Мета навчання:

Підвищення рівня спроможності з питань правильного поводження з інформацією в кіберсфері, а також формування в учасників безпечної роботи із засобами комп’ютерної техніки в державних органах/органах місцевого самоврядування.

ОРІЄНТОВНИЙ...

немає набору
4.83

Розвиток професійних компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:


Розвиток професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до сучасних вимог здійснення ефективного публічного управління та адміністрування в Україні.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1 Публічна політика  та публічне  управління

Тема 1.1. Інституціональний дизайн публічної політики...

немає набору

Публічне управління в умовах сучасних суспільних трансформацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Набуття та поглиблення знань, умінь та навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, основ лідерства, доброчесності, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання управлінських процедур, уміння працювати в команді й налагоджувати комунікації, стратегічно...

немає набору

Публічне управління в умовах сучасних суспільних трансформацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Набуття та поглиблення знань, умінь та навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, основ лідерства, доброчесності, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання управлінських процедур, уміння працювати в команді й налагоджувати...

немає набору
4.75

Управління часом як засіб удосконалення професійної діяльності державних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищити професійну компетентність державних службовців щодо ефективного виконання службових обов’язків шляхом ефективного управління часом та підвищення власної ефективності; сприяти опануванню сучасних технік використання особистого часу

ОРІЄНТОВНИЙ...

немає набору

Організація роботи служб управління персоналом

Загальна короткострокова програма

Мета навчання:

Підвищення професійної компетентності, удосконалення знань і практичних навичок з питань організації роботи служб управління персоналом

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ:

Тема 1. Інноваційні підходи в роботі з персоналом в державних органах та органах місцевого самоврядування

Тема 2. Персонал-технології позикової праці

...

немає набору

Організація роботи служб управління персоналом

Загальна короткострокова програма

Мета навчання:

Підвищення професійної компетентності, удосконалення знань і практичних навичок з питань організації роботи служб управління персоналом

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ:

Тема 1. Інноваційні підходи в роботі з персоналом в державних органах та органах місцевого самоврядування

...

немає набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Метою семінару є формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у сфері європейської інтеграції.

Досягнення мети передбачає виконання конкретних завдань:

...

немає набору

Ефективна професійна діяльність та взаємодія в умовах адаптації до нової посади у публічній сфері

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Підвищення рівня професійних...

немає набору

Ефективна професійна діяльність та взаємодія в умовах адаптації до нової посади у публічній сфері

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування для вперше призначених на посади публічного управління та адміністрування...

немає набору

Розвиток стресостійкості. Експрес-методи управління стресом

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування у слухачів  базових знань про природу та специфіку виникнення стресу; здатності управляти функціональним станом у ситуаціях...

немає набору

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня комунікативної компетентності, опанування базових знань з конфліктології та конструктивних людських взаємовідносин

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Стратегії поведінки у конфлікті.

Тема 2. Прийоми...

немає набору

Запобігання корупції в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Програма «Запобігання корупції в публічному управлінні» спрямована на розвиток умінь/навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії...

немає набору

Запобігання корупції в публічному управлінні (для депутатів місцевих рад)

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розвиток умінь та навичок депутатів місцевих рад  у сфері запобігання та протидії корупції 

немає набору

Лідерство в управлінській діяльності ( дистанційна форма навчання)

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розвинути лідерський потенціал у учасників навчання, навчити їх краще усвідомлювати власні потреби і формулювати відповідні цілі

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема 1. Розуміння лідерства. Переваги, вигоди, ризики й «ціна» лідерства

Тема 2. Управління змінами як  інструмент лідерства

Тема 3. Цілеутворення і процес досягнення цілей

Тема...

немає набору

Проєктний менеджмент (дистанційна форма навчання)

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування готувати та управляти проєктами, спрямованими на соціально-економічний розвиток Києва. Формування компетентностей щодо розробки бюджету і планування заходів за заданими шаблонами. Ознайомлення учасників навчання зі специфікою роботи з міжнародною технічною допомогою...

немає набору

Управління часом як засіб удосконалення професійної діяльності державних службовців (дистанційна форма навчання)

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищити професійну компетентність державних службовців щодо ефективного виконання службових обов’язків шляхом ефективного управління часом та підвищення власної ефективності; сприяти опануванню сучасних технік використання особистого часу

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

Тема 1.  Час як ресурс і мета організації особистості.

Тема 2. Цілепокладання й життєві пріоритети.

Тема...

немає набору

Інформаційні технології у роботі державного службовця (Microsoft Excel)

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та посадові обов’язки шляхом ефективного використання Microsoft Excel в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки, презентації інформації.

ТЕМА 1. Огляд інтерфейсу, введення і форматування даних.

ТЕМА 2. Методи...

немає набору

Принципи місцевого економічного розвитку

Загальна короткострокова програма

Загальна мета:

Розуміння та знання ключових принципів місцевого економічного розвитку, які відшліфовані світовим досвідом і які є свого роду «інструкцією» для використання у процесі планування розвитку міст та розробці програм з місцевого розвитку, покликані сприяти забезпеченню досягнення поставлених цілей, ефективному...

немає набору

Принципи місцевого економічного розвитку

Загальна короткострокова програма

Загальна мета:

Розуміння та знання ключових принципів місцевого економічного розвитку, які відшліфовані світовим досвідом і які є свого роду «інструкцією» для використання у процесі планування розвитку міст та розробці програм з місцевого розвитку, покликані сприяти забезпеченню досягнення поставлених цілей, ефективному...

немає набору

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Семінар спрямовано на підвищення професійних компетентностей, а саме:

-

немає набору