КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Тел: 044 521-20-74(76) Факс: Факс: 044 521-20-74

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій створений у 1996 році Київською міською державною адміністрацією, як елемент загальнодержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації і діє, на теперішній час, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 №1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій». Центр є юридичною особою, діє на підставі Статуту.

Основними завданнями Центру є:

надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств відповідно до законодавства;
надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Освітні програми провайдера:

Клієнтоорієнтованість: виклики і реальність

Загальна короткострокова програма

Програма
тематичного короткострокового семінару «Клієнтоорієнтованість: виклики і
реальність» є однією з тих ініціатив, які закладають підвалини для
вдосконалення професіоналізації державної служби, сталого розвитку управління
та сприяння вдосконаленню ефективної діяльності державного управління в
цілому. 

нема набору

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Метою
семінару є 
формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних
знань, умінь і навичок у сфері європейської інтеграції.

Досягнення мети передбачає виконання
конкретних завдань:

нема набору

Ідентифікація, процедура встановлення статусу та організація допомоги особам осіб, постраждалим від торгівлі людьми

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми -
навчити спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї районних в місті Києві
державних адміністрацій та фахівці
із соціальної роботи...

нема набору

Організаційно-правові засади та механізми взаємодії суб’єктів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми - навчити
спеціалістів служб у справах дітей та сім’ї районних в місті Києві
державних адміністрацій та фахівці
із соціальної роботи...

нема набору

Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності

Загальна короткострокова програма

Програма тематичного семінару розроблена з метою сприяння розвитку управлінських
компетенцій, необхідних для ефективного управління персоналом в ситуаціях
повсякденної професійної діяльності. Саме якість управління є фундаментом для
подальшого успіху реформ, зокрема, й реформ державної служби.

нема набору

Координація та особливості взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на регіональному та на місцевому рівнях

Спеціальна короткострокова програма

Програма тематичного короткострокового
семінару «Координація та особливості взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і...

нема набору

Український правопис – 2019: основні зміни та доповнення

Загальна короткострокова програма

Тематика програми
відповідає меті «Концепції розвитку української мови, культури та виховання
історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020 роки» (Рішення Київради
№571/1435 від 28.05.2015 р.) у тій її частині, де...

нема набору

Ефективні управлінські технології

Загальна короткострокова програма

Програма розроблена для підвищення професійних
компетентностей, а саме:

-

нема набору

Презентації у програмі Microsoft PowerPoint засобами растрової графіки

Спеціальна короткострокова програма

Напрям (напрями) підвищення кваліфікації,
який (які) охоплює програма  -  с
творення мультимедійної презентації для
ефективності робочих процесів засобами програми Microsoft PowerPoint.

Перелік професійних компетентностей, на
підвищення рівня яких спрямована програма:

Ефективне та...

нема набору

Основи правового консультування

Загальна короткострокова програма

Метою семінару
є 
формування у
слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок у сфері
правового консультування.

Досягнення мети передбачає виконання конкретних завдань:

нема набору

Використання табличного процесора Microsoft Excel в державному управлінні (Середній рівень)

Спеціальна короткострокова програма

Напрям
(напрями) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма - м
атематичні
обчислення та  автоматизація (адміністрування)
робочих процесів засобами програми Microsoft Excel.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямована програма:


  • автоматизоване проведення розрахунків;


  • обчислення простих і складних функцій;


  • створення «розумних таблиць»


  • аналіз...

нема набору

Конструктивне вивчення інструментів та лайфхаків Microsoft Office Word для вирішення професійних задач держслужбовців

Спеціальна короткострокова програма

Напрям (напрями) підвищення кваліфікації,
який (які) охоплює програма  - р
едагування , форматування та  автоматизація (адміністрування) робочих
процесів засобами програми Microsoft
Word.

Перелік професійних компетентностей, на
підвищення...

нема набору

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Семінар спрямовано на підвищення професійних компетентностей, а саме:

-

нема набору

Використання табличного процесора Microsoft Excel в державному управлінні (Початковий рівень)

Спеціальна короткострокова програма

Напрям
(напрями) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма - м
атематичні
обчислення та  автоматизація (адміністрування)
робочих процесів засобами програми Microsoft Excel.

Програма спрямована на підвищення рівня професійних компетентностей, а саме:

Автоматизоване проведення розрахунків:

нема набору