ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Державний університет економіки і технологій

Державний університет економіки і технологій

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Підвищення кваліфікації - Центр кар’єрного та професійного розвитку. Номери телефонів: +38 (096) 672 60 22 – Наталія Ізмайлова, керівниця Центру кар’єрного та професійного розвитку ДУЕТ. +38 (066) 504 50 23 – Софія Мамаєнко, фахівець по роботі з документами Центру кар’єрного та професійного розвитку ДУЕТ

Освітні програми провайдера:

4.96

Ділове українське мовлення

Загальна короткострокова програма

немає набору
4.67

Управління публічними фінансами

Загальна професійна (сертифікатна) програма


Мета програми: формування цілісної системи знань з питань управління публічними фінансами в контексті фінансової децентралізації, розширення та поглиблення професійних навичок з питань: формування і виконання публічних бюджетів, бюджетного процесу та бюджетного планування,...


немає набору
4.96

Актуальні питання сучасного публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета навчанняздобуття та удосконалення учасниками навчання знань, умінь і...

немає набору
4.94

Управління змінами в організації

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Формування цілісної системи знань з питань управління змінами в організації (для Державної службі та органів місцевого самоврядування) розробки і впровадження стратегії змін та передумов її ефективності: розуміння стратегічних моделей змін, формування команди змін та ефективної командної взаємодії,...

немає набору
4.91

Стратегічне управління в умовах змін

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми - формування цілісної системи знань з питань управління змінами в організації (для Державної службі та органів місцевого самоврядування) розробки і впровадження стратегії змін та передумов її ефективності: розуміння стратегічних моделей змін, формування...

немає набору
4.89

Інформаційна безпека і протидія кіберзагрозам в органах публічного управління

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Здобуття та вдосконалення учасниками навчання знань, умінь і навичок, необхідних для розвитку професійних компетентностей державних службовців категорії «Б», «В» та посадових осіб місцевого самоврядування...

немає набору

Перехід до стандартів Європейського Союзу в ключових сферах публічного управління та адміністрування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

немає набору

Для державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

немає набору

Міжнародне гуманітарне право у професійній діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо міжнародного гуманітарного права; формування вмінь державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування застосовувати норми міжнародного гуманітарного права під час...

немає набору

Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета програми:

Систематизувати наявні знання, вміння та сформувати практичні навички запобігання корупції, впровадження стандартів доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого...

немає набору

Електронне урядування як чинник розвитку електронної демократії у цифровому суспільстві

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

немає набору

Забезпечення післявоєнного відновлення та розвитку України

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

немає набору
4.94

Ефективні комунікації, взаємодія та цифрові тренди в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів у процесі управлінської діяльності, забезпечення відкритості й прозорості функціонування органів публічної влади, планування й проведення заходів ефективної командної взаємодії в...

немає набору
4.9

Управління публічними фінансами

Загальна короткострокова програма

Мета програми - формування системи знань з питань управління публічними фінансами в контексті фінансової децентралізації

Очікувані результати навчання

знання

немає набору
5

Стратегічні аспекти комунікативної діяльності органів публічного управління в умовах діджиталізації

Загальна професійна (сертифікатна) програма

 Мета програми:

немає набору
4.98

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна

немає набору
4.95

Напрямки діджиталізації країни та розвиток цифрових комунікацій в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА.

Формування у слухачів сучасних умінь і навичок щодо реалізації державної політики цифрового розвитку, вибору підходів та інструментів для впровадження...

немає набору

Стратегічне управління та планування в публічній сфері

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Формування практичних навичок у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, необхідних для побудови системи стратегічного...

немає набору