ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ

Державний університет економіки і технологій

Державний університет економіки і технологій

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
приймальна комісія tel:+380982073648 e.mail: kduet2020@gmail.com підвищення кваліфікації - Центр кар’єрного та професійного розвитку. e.mail: centre.career@duet.edu.ua

Освітні програми провайдера:

5

Актуальні питання сучасного публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування ефективної та результативної системи
публічного управління, адекватної українським реаліям і світовим тенденціям
.

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ


немає набору
4.5

Стратегічне управління в умовах змін

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

 немає набору
4.9

Ділове українське мовлення

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оновити та поповнити базові знання з ділової української мови відповідно
до нових вимог в українському правописі, удосконалити писемне й усне ділове мовлення
для підготовки організаційно-розпорядчої  документації...

немає набору

Управління публічними фінансами

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета програми: формування цілісної системи знань з питань управління публічними фінансами в контексті фінансової децентралізаціїнемає набору

Управління змінами в організації

Загальна короткострокова програма

немає набору

Ефективні комунікації, взаємодія та цифрові тренди в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

немає набору