КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Класичний приватний університет

Класичний приватний університет

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Телефони: +380 99 6063888 +380674182327 +380975403333

Класичний приватний університет –заклад вищої освіти приватної форми власності, який у 1992 р. заснував громадянин України, доктор наук з державного управління, професор Огаренко Віктор Миколайович.
Класичний приватний університет є одним з провідних центрів освіти в регіоні – з ним у межах Науково-освітнього комплексу плідно співпрацюють 175 закладів освіти та наукових закладів Запорізької та інших областей. Крім того, він є засновником Мелітопольського, Енергодарського, Бердянського, Кіровоградського інститутів державного та муніципального управління, які представляють університет у своїх містах.
Класичний приватний університет здійснює професійне навчання з підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2023 р. № 20-л).

Освітні програми провайдера:

Гендерна рівність та права жінок. Запобігання і реагування на випадки дискримінації за ознакою статі

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування компетентностей щодо реалізації стратегії гендерної рівності в системі органів...

найближчий набір - 17 Червня 2024

Практичні аспекти ведення переговорів та медіації в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування компетентностей щодо оволодіння

найближчий набір - 18 Червня 2024

Ділова українська мова у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Удосконалити комунікативну...

найближчий набір - 24 Червня 2024

Дотримання прав людини та протидія дискримінації в діяльності органів публічної влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Підвищення рівня професійних...

найближчий набір - 25 Червня 2024

Готовність до сприйняття змін органами публічної влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Розвиток професійних компетенцій слухачів та підвищення спроможності до сприйняття змін у сфері публічного управління, оволодіння навичками аналізувати,...

найближчий набір - 25 Червня 2024

Комунікації та взаємодії в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Метою програми є підвищення загальних комунікативних

немає набору

Цифрова грамотність для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Поглиблення рівня базових знань державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в галузі інформаційних технологій, удосконалення навичок...

немає набору

Впровадження змін та прийняття ефективних рішень в діяльності органів державної влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Сформувати у державних службовців теоретичні знання та практичні навички організації процесу управління змінами та застосування технологій прийняття...

немає набору

Безпека та користь цифрової грамотності для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня цифрової грамотності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування задля удосконалення професійної діяльності, поглиблення знань з цифрової безпеки та навичок безпечної...

немає набору

Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку

Загальна короткострокова програма

        Метою  загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку»...

немає набору

Актуальні аспекти діяльності державних службовців (для державних службовців категорії «Б» не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: Набуття нових та/або вдосконалення раніше отриманих компетентностей державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» для належного виконання встановлених завдань і обов’язків в межах  професійної діяльності, а також...

немає набору

Запобігання і протидія корупції в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Засвоєння правових знань з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні. Підвищення компетентності державних...

немає набору

Впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека» в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування компетентностей щодо визначення, планування, впровадження та моніторингу порядку денного...

немає набору