ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації

Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Освітні програми провайдера:

Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми – забезпечення належного рівня знань спеціалістів
відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель (далі -
закупівлі), достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно
до...

нема набору

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми формування
комунікативних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування;
оволодіння системою знань, умінь і навичок щодо комунікацій, засвоєння
ефективних способів налагодження комунікативної взаємодії та унеможливлення...

нема набору

Етичне лідерство

Спеціальна короткострокова програма

Дана Програма розроблена
з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (
тренінгова методика «Академія...

нема набору

Актуальні питання публічного управління та адміністрування

Спеціальна короткострокова програма

Мета оновлення
та поглиблення теоретичних знань, практичних умінь та навичок державних
службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності
в органах виконавчої влади
.

нема набору

Особливості професійної діяльності державних службовців

Спеціальна короткострокова програма

Метаоновлення та поглиблення теоретичних знань та
практичних умінь, навичок державних службовців, необхідних для ефективного
вирішення завдань професійної діяльності в органах влади.

Форма...

нема набору
5

Програма для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета - набуття та поглиблення знань, умінь та навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, основ лідерства, доброчесності, ефективного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання управлінських...

нема набору

Практичні аспекти діяльності архівних установ області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми - оновлення та поглиблення теоретичних знань та
практичних умінь, навичок державних службовців, необхідних для ефективного
вирішення завдань професійної діяльності в органах влади.

Форма
навчання
- очна.

Обсяг програми - 1 кредит ЄКТС.  

нема набору

Практичні аспекти діяльності відділів ведення Державного реєстру виборців

Спеціальна короткострокова програма

Мета - оновлення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, навичок державних
службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності
в органах виконавчої влади
.

нема набору

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

Спеціальна короткострокова програма

Мета - набуття та поглиблення знань,
умінь та навичок учасників навчання щодо актуальних питань державотворення,
специфіки функціонування інституту державної...

нема набору

Реалізація бюджетної політики в області

Спеціальна короткострокова програма

Метаоновлення та
поглиблення теоретичних знань, практичних умінь та навичок державних службовців
необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності в
органах виконавчої
влади.

нема набору

Практичні аспекти діяльності Державної казначейської служби у районах та містах області

Спеціальна короткострокова програма

Мета - набуття та поглиблення знань, умінь та навичок учасників навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, основ лідерства, доброчесності, уміння...

нема набору

Практичні аспекти проходження служби в органах виконавчої влади

Спеціальна короткострокова програма

Мета - оновлення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, навичок
державних службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної
діяльності в органах виконавчої влади.

нема набору

Практичні аспекти організації діяльності державних службовців

Спеціальна короткострокова програма

Мета - оновлення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, навичок
державних службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної
діяльності в органах влади.

Форма навчання...

нема набору

Практичні аспекти проходження служби в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Дана Програма розроблена з урахуванням кращих практик та 

нема набору

Розвиток електронного урядування та електронної демократії в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми – формування компетентностей у посадових осіб місцевого
самоврядування, державних службовців, працівників підприємств, установ і організацій  щодо результативного та ефективного

нема набору

Актуальні питання реалізації ефективної діяльності працівників УДМС України в Хмельницькій області

Спеціальна короткострокова програма

Мета - оновлення
та поглиблення теоретичних знань, практичних умінь та навичок державних
службовців необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності
в органах влади.

Форма навчання - дистанційна.

Обсяг - 1 ЄКТС.

Зміст програми:

Тема 1. Міграційні процеси...

нема набору

Управління змінами: психологічний аспект

Спеціальна короткострокова програма

Мета - оволодіння практичними
знаннями та одержання практичних навичок із організації процесу управління
змінами а також визначення необхідності впровадження змін

нема набору

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Дана Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань управління людськими ресурсами за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською...

нема набору

Практичні аспекти діяльності Пенсійного Фонду України в області

Спеціальна короткострокова програма

Мета - підвищення
професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління
у сфері пенсійного законодавства управлінь ПФУ у Хмельницькій області,
вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та
ефективного виконання посадових обов'язків, здійснення професійної діяльності...

нема набору
5

Формування організаційної культури та впровадження змін

Загальна короткострокова програма

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (тренінгова програма «Академія лідерства») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в...

нема набору

Соціальний діалог в Україні

Загальна короткострокова програма

Мета - підвищення професійного рівня учасників навчання з
питань соціального діалогу в Україні задля
вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики,
регулювання...

нема набору
5

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б», «В»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета - набуття

нема набору

Основні вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в органах виконавчої влади

Спеціальна короткострокова програма

Мета - оновлення та поглиблення теоретичних знань та
практичних умінь, навичок державних службовців, необхідних для ефективного
вирішення завдань професійної діяльності в органах влади щодо роботи з документами.

Форма навчання – дистанційна.

Обсяг програми – 0,5
кредита ЄКТС. 

Зміст програми:

Тема 1.  Основні вимоги до ведення...

нема набору

Доброчесність та запобігання корупції на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (тренінгова програма «Академія лідерства») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» в рамках реалізації положень Меморандуму про співпрацю між  Хмельницьким...

нема набору

Ефективна комунікація та взаємодія

Загальна короткострокова програма

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (тренінгова програма «Академія лідерства») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в...

нема набору

Окремі питання організації роботи новообраного керівника територіальної громади

Спеціальна короткострокова програма

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи, реалізується за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».

Мета - підвищення професійного рівня учасників навчання з
питань нормативно-правового регулювання організації діяльності органів
місцевого самоврядування...

нема набору

Цифрова грамотність публічного службовця

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми – формуваннякомпетентностей публічних
службовців (громадянина) щодо результативного та ефективного використання інформаційно-комунікаційних
технологій у професійній діяльності.

Форма навчання – очна (денна) та/або он-лайн.

Обсяг...

нема набору