ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

Ділова англійська мова

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 21 травня 2024 р. № 81-24
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи
Компетентності:
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання
  • Іноземна мова

Опис програми:

Мета - підвищення рівня володіння іноземною (англійською) мовою та розвиток комунікативної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у сфері ділових комунікацій в усній та писемній формах.
Зміст програми: 

Тема 1. Socializing.
How to make a first impression / Соціалізація. Як справити перше враження

Тема 2. Effective verbal Communication / Ефективні вербальні комунікації

Тема 3. Written Professional Communica-tion Mastery / Майстерність професійної письмової комунікації

Тема 4. Conflict Management. Business Ethic / Запобігання виникненню конфліктів. Ділова етика

 

Тема 5. Challenges in public management and administration / Виклики публічного управління та адміністрування

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

лексичного запасу з визначених тем для спілкування англійською мовою на рівні А2, В1; 

базової термінології ділової сфери професійного спілкування

уміння

ефективно здійснювати комунікацію англійською мовою відповідно до ситуації професійного спілкування (офіційної/ неофіційної, усної/ письмової);

розуміти на слух оригінальні тексти та висловлювання в межах ділової тематики

навички

укладання ділової документації відповідно до правил та вимог англійської мови;

проведення презентації, представлення діяльності організації на міжнародних конференціях, семінарах тощо


Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (крім державних службовців місцевих органів виконавчої влади Хмельницької області).

Навчання здійснюється дистанційно в синхронному режимі (в режимі реального часу) – для службовців, які мають рівень англійської мови А1.
Навчання розпочнеться 10 червня і триватиме до 17 липня. Щотижня планується 2 заняття – понеділок, середа з 10.30 до 11.50 год.

За більш детальною інформацією можна звертатись за телефоном 097 430 20 27


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Героїв Майдану, 8

Хмельницька

Інші програми за цим напрямом