ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Івано-Франківський  обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Тел./факс. +380342775709

Освітні програми провайдера:

Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців за результатами оцінювання

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА 

Оновлення та набуття керівниками та спеціалістами структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування необхідного рівня знань Закону України «Про державну службу», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби щодо порядку...

немає набору

Бухгалтерський облік та звітність у державних установах

Спеціальна короткострокова програма

 ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації знань теоретичних основ та нормативно-правових засад щодо організації ведення бухгалтерського обліку та формування звітності в державному секторі; зосередження уваги на основних завданнях бухгалтерського обліку та звітності з використанням національних положень (стандартів)...

немає набору

Здійснення контролю та моніторингу у місцевих органах влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми
підвищення кваліфікації знань теоретичних основ та нормативно-правових засад
щодо організації моніторингу та контролю відповідності підготовки документів до
засідань колегіальних органів, розпоряджень і наказів місцевих органів влади,
відповідно...

немає набору

Наповнення енциклопедії «Вікіпедія»

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання та
наповнення енциклопедії «Вікіпедія», на виконання доручення Прем’єр-міністра
України від 14.01.2017 №817/1/1-7 до листа громадської організації «Вікімедіа
Україна»...

немає набору

Організація роботи старости в об’єднаній територіальній громаді

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми
підвищення кваліфікації знань законодавства України про місцеве самоврядування
і про службу в органах місцевого самоврядування; удосконалення умінь та навиків
щодо виконання повноважень старости села селища в організації діяльності
старости у старостинському...

немає набору

Правове регулювання земельних відносин. Зміни в земельному законодавстві України

Спеціальна короткострокова програма


ЗАГАЛЬНА МЕТА

Надання необхідного рівня знань чинного законодавства
України з питань правового регулювання земельних відносин, а також змін в
земельному законодавстві, законодавстві України про охорону навколишнього
природного середовища, що дозволить забезпечити сільським, селищним, міським головам
та...

немає набору

Реалізація Стратегії державної міграційної політики в Україні

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо організації надання
адміністративних послуг, зокрема, щодо оформлення та видачі документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,...

немає набору

Система електронного декларування: подання та заповнення електронних декларацій

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Надати знання змін, внесених до Закону України «Про
запобігання корупції» щодо здійснення фінансового контролю та виробити уміння
самостійно розв’язувати проблеми технічного характеру при поданні е-декларацій

Цільова група: працівники органів державної влади (категорії
посад державної служби: Б, В)...

немає набору

Завантаження та оновлення інформації на єдиному державному Веб-порталі відкритих даних

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Надати знання змін нормативно-правових актів щодо порядку завантаження для оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на...

немає набору

Ділова українська мова у сфері державного управління: державна мовна політика, основні норми і стильові різновиди літературної мови, мовний етикет

Спеціальна короткострокова програма


Опис програми:


ЗАГАЛЬНА МЕТА


Актуалізація і поглиблення знань працівників
органів виконавчої влади та органів...


немає набору

Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління, ІІ рівень

Спеціальна короткострокова програма


  • Опис програми:


    ЗАГАЛЬНА МЕТАнемає набору

Впровадження законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та
набуття керівниками служб управління персоналом структурних підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування
необхідного рівня знань законів України «Про державну службу», «Про службу в
органах місцевого самоврядування», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України та Національного...

немає набору

Запобігання та виявлення корупції в органах влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення
у працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання
та виявлення корупції облдержадміністрації, райдержадміністрацій, державних
службовців категорій посад «Б», «В», необхідного рівня знань щодо
функціонування та організації роботи уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб) з...

немає набору

Шляхи підвищення інвестиційної привабливості. Розробка та реалізація інфраструктурних та інвестиційних проектів

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та
засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації
теоретично-методологічних знань законодавства України щодо формування та
реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів; удосконалення умінь та
практичних навиків щодо розробки інфраструктурних проектних заявок на отримання
грантів, пошуку...

немає набору

Вплив децентралізації та секторальних реформ на розвиток місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та
набуття керівниками служб управління персоналом структурних підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування
необхідного рівня знань законів України «Про державну службу», «Про службу в
органах місцевого самоврядування», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України та...

немає набору

Впровадження нового механізму забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та
засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації знань
законодавства України щодо прав та пільг осіб з інвалідністю, удосконалення їх
умінь та навиків впровадження законодавства України з питань соціальної
захищеності та реабілітації осіб з...

немає набору

Практичні аспекти використання електронної системи публічних закупівель

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та
засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації знань змін до
Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих
актів України щодо вдосконалення електронної системи публічних закупівель,
удосконалення їх умінь та навиків щодо...

немає набору

Основи місцевого економічного розвитку

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Надати
теоретично-методологічні знання та практичні навики щодо управління місцевим
економічним та регіональним розвитком в
Івано-Франківській області

 

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1.
Основи місцевого економічного...

немає набору

Застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування. Електронне врядування як чинник відкритості влади до громади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надати
теоретично-методологічні, нормативно-правові знання та практичні навики з
питань електронного урядування та застосування сучасних інформаційних
технологій в діяльності органів 
місцевого самоврядування

 

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

немає набору

Впровадження послуги патронату над дитиною

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

забезпечення
у працівників районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, соціальних працівників рад об’єднаних територіальних громад необхідного
рівня знань законодавчих та теоретичних аспектів щодо впровадження та розвитку
соціальної послуги патронату...

немає набору

Сприяння місцевих органів влади розвиткові туристичного потенціалу в області

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надання
працівникам, які ведуть питання туризму у обласній та районних державних
адміністраціях, міськвиконкомах та радах об’єднаних територіальних громад знань
зміни положень нормативно-правових актів, інших інструктивних документів, які
регулюють процес планування та здійснення регіонального розвитку...

немає набору

Новації та особливості нового законодавства України про мови

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Актуалізація
і поглиблення знань працівників органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування із сучасної української літературної мови і ділового мовлення;
розвинути мовні та мовленнєві вміння й навички, які допомагають забезпечити
професійну діяльність на рівні...

немає набору

Забезпечення доступу до публічної інформації. Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надати
знання про основні норми законів України «Про доступ до публічної інформації»,
«Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про державну службу», «Про
внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у...

немає набору

Робота із зверненнями громадян у місцевих органах влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення
теоретичних знань положень нормативно-правових актів та практичних умінь
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо
організації проведення роботи із зверненнями громадян та уміння щодо
застосування зміни законодавства у процесі професійної діяльності

немає набору

Розробка і реалізація проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надати
систематизовані знання про пошук додаткових джерел фінансування територіальних
громад, розробку та реалізацію проєктів і програм розвитку місцевого
самоврядування, уміння брати успішну участь в обласному конкурсі проєктів і
програм розвитку, розробляти грантові проєкти.

немає набору

Вимоги до оформлення написання та порядок подання проєктів з метою залучення міжнародної технічної допомоги. Транскордонне співробітництво

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надати
теоретично-методологічні знання та практичні навики щодо управління розвитком
міжнародного співробітництва та регіональним розвитком у регіоні.

 

Форма навчання: денна


 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1.
Забезпечення місцевого розвитку...

немає набору

Аудит та контроль у публічному управлінні

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та
засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації знань
теоретичних основ та нормативно-правових актів щодо організації внутрішнього
аудиту та контролю: ефективності планування і виконання бюджетних програм,
якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових
функцій,...

немає набору

Сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства та їх взаємодія з органами влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення
теоретичних знань та практичних умінь державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та керівників громадських організацій щодо організації
проведення консультацій з громадськістю та сприяння розвитку інститутів
громадянського суспільства

 

немає набору

Складання кошторисів проектів з використанням електронних таблиць

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надати
теоретично-методологічні знання та практичні навики щодо бюджетування проектів
та складання кошторисів з використанням електронних таблиць

  

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1.
Форми обчислення бюджету проекту...

немає набору

Новації та особливості нового законодавства України про мови: орфографічний практикум

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

актуалізація
і поглиблення знань працівників органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування із сучасної української літературної мови і ділового мовлення;
розвинути мовні та мовленнєві вміння й навички, які допомагають забезпечити
професійну діяльність на рівні...

немає набору

Євроатлантична інтеграція України. Інформування громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення
теоретичних знань, положень нормативно-правових актів та практичних умінь
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань
євроатлантичної інтеграції України, інформування громадськості про державну політику
у сфері євроатлантичної інтеграції

немає набору

Редагування енциклопедії «Вікіпедія»

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення
теоретичних знань та практичних умінь державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування щодо використання та наповнення енциклопедії
«Вікіпедія», на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 14.01.2017
№817/1/1-7 до листа громадської організації «Вікімедіа Україна» від...

немає набору

Правові аспекти діяльності місцевих органів виконавчої влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань, положень нормативно-правових
актів та практичних умінь державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування з питань правового регулювання діяльності місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування, здійснення їх власних і
делегованих повноважень

немає набору

Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь і навиків
про: забезпечення відкритості і прозорості у діяльності місцевих органів влади
в процесі надання адміністративних (державних) послуг; етику спілкування та
професійну етику державного службовця; ефективність ділового спілкування з...

немає набору

Механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Ідентифікація постраждалих від торгівлі людьми

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

забезпечення
у соціальних працівників (де працівники структурних підрозділів соціальної
сфери ОДА, РДА, МВК?) рад об’єднаних територіальних громад необхідного рівня
знань законодавчих та теоретичних аспектів щодо механізму взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи у сфері протидії...

немає набору

Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

актуалізувати
і поглибити знання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питань формування та реалізації
державної політики у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді
в області

 

немає набору

Робота з документами у місцевих органах влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

актуалізувати
і поглибити знання у працівників апарату райдержадміністрацій, працівників
виконавчого апарату районних рад, міськвиконкомів, рад об’єднаних
територіальних громад, які ведуть роботу з питань діловодства, необхідного
рівня знань з питань роботи з документами у сфері...

немає набору

Впровадження змін в установі, організації

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань та набуття практичних вмінь і
навиків на основі програми впровадження та управління змінами із використанням
новітніх методик та інструментарію. Отримані навички сприятимуть підвищенню
ефективності процесу комунікації, зменшенню опору змінам, підвищиться розуміння
сутності...

немає набору

Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників державних установ

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення
теоретичних знань, положень нормативно-правових актів та практичних умінь
профспілкових активістів – працівників облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування та територіальних
органів центральних органів виконавчої влади з питань правового регулювання
трудових відносин та соціального забезпечення...

немає набору

Використання та налаштування електронної пошти

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання
електронної пошти, яка є важливою ланкою систем електронного документообігу
відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» №...

немає набору

Організація надання адміністративних послуг

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

актуалізувати і поглибити знання нормативно-правових засад
та набуття практичних вмінь і навиків керівників та спеціалістів районних,
міських та рад об’єднаних територіальних громад центрів надання
адміністративних послуг щодо організації надання адміністративних послуг

  

немає набору

Реалізація державної політики з питань захисту прав споживачів

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації державної
політики з питань захисту прав споживачів

  

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема...

немає набору

Комунікативні технології та впровадження змін у сфері публічного управління

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань з проблем організації
комунікаційного простору, подолання комунікаційних бар’єрів, стратегії і
техніки ведення переговорів та набуття практичних вмінь і навиків формування
належного рівня комунікативності та інформаційної культури державних службовців
для підвищення ефективності процесу...

немає набору

Практичне застосування антикорупційного законодавства

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення
у працівників структурних підрозділів Головного управління Державної
казначейської служби України в Івано-Франківській області з питань запобігання
та виявлення корупції в органах влади, необхідного рівня знань щодо
функціонування та організації роботи державних службовців категорій...

немає набору

Управління персоналом у державному органі

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та набуття працівники структурних підрозділів
Головного управління Державної казначейської служби України в
Івано-Франківській області, державними службовцями категорій посад «Б», «В»
необхідного рівня знань Закону України «Про державну службу»,
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та...

немає набору

Прийняття ефективних рішень та лідерство на державній службі

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань з проблем організації
ефективного публічного управління та набуття практичних вмінь і навиків
управління колективом, набуття і оволодіння індивідуальними та груповими
навичками успішного менеджменту, напрацювання власного стилю ефективного
керівництва

  

немає набору

Запровадження нових змін законодавства в системі публічних закупівель

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми
підвищення кваліфікації знань змін до Закону України "Про публічні
закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення
електронної системи публічних закупівель, удосконалення їх умінь та навиків
щодо організації...

немає набору

Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та набуття працівниками структурних підрозділів
Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області,
державними службовцями категорій посад «Б», «В» необхідного рівня знань Закону
України «Про державну службу», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України та Національного...

немає набору

Формування навичок командної роботи

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та набуття працівниками структурних підрозділів
Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області,
державними службовцями категорій посад «Б», «В» необхідного рівня знань Закону
України «Про державну службу», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України та Національного...

немає набору

Основи етикету публічного управлінця

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення  і поглиблення 
знань слухачів з проблем розвитку етикету державного
службовця/публічного службовця, удосконалення управління персоналом в органах
державної влади, установах та організаціях, планування розвитку управлінської
діяльності, дотримання вимог сучасного суспільства та етикетних відносин

немає набору

Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення
теоретичних знань та практичних умінь керівників і спеціалістів структурних
підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській
області щодо професійного використання редактора текстів програми MS Word,
табличного редактора програми MS Excel, електронної пошти,...

немає набору

Актуальні питання організації державного управління

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та набуття працівниками Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області, державними службовцями
категорій посад «Б», «В» необхідного рівня знань положень нормативно-правових
актів з питань державного управління, громадянської освіти та громадянських
компетентностей, з питань, пов’язаних...

немає набору

Протидія насильству у сім’ї та ґендерній дискримінації за ознакою статі

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

забезпечення
у працівників структурних підрозділів соціальної сфери облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів та рад об’єднаних територіальних громад
необхідного рівня знань законодавчих та теоретичних аспектів щодо протидії
насильству у сім’ї та ґендерній дискримінації за ознакою статі

немає набору

Електронне урядування

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для готовності їх до
переходу від традиційного управління до електронного урядування шляхом
наближення системи державного управління до європейських стандартів в умовах
демократичного...

немає набору

Актуальні питання державного управління та державної служби

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та набуття працівниками структурних підрозділів
Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області,
державними службовцями категорій посад «Б», «В» необхідного рівня знань
положень нормативно-правових актів з питань державного управління, державної
служби, лідерства у державних...

немає набору

Окремі питання державного управління

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення
у працівників Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській
області, державних службовців категорій посад «Б», «В», уповноважених на
виконання функцій держави, необхідного рівня знань, практичних умінь і навиків
з питань запобігання та виявлення корупції, комунікативних...

немає набору

Організація діяльності державного службовця

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення
у працівників Управління Держпраці в Івано-Франківській області, державних
службовців категорій посад «Б», «В», уповноважених на виконання функцій
держави, необхідного рівня знань, практичних умінь і навиків з питань
запобігання та виявлення корупції, правових та...

немає набору

Організаційні аспекти державного управління

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення
у працівників Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Івано-Франківськ), державних службовців категорій посад «Б», «В»,
уповноважених на виконання функцій держави, необхідного рівня знань, практичних
умінь і навиків з питань запобігання та виявлення корупції,...

немає набору

Комунікативні технології у сфері публічного управління. Техніка комунікацій та ведення переговорів

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань з проблем організації
комунікаційного простору, подолання комунікаційних бар’єрів, стратегії і
техніки ведення переговорів та набуття практичних вмінь і навиків формування
належного рівня комунікативності та інформаційної культури державних службовців
для підвищення ефективності процесу...

немає набору

Особливості формування та виконання місцевих бюджетів. Здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми підвищення
кваліфікації знань теоретичних основ та нормативно-правових засад щодо
формування і виконання місцевих бюджетів; удосконалення їх умінь та навиків
щодо використання програмно-цільового методу бюджетного планування у
професійній діяльності

немає набору

Раннє виявлення, організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

забезпечення
у працівників районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, соціальних працівників рад об’єднаних територіальних громад необхідного
рівня знань законодавчих та теоретичних аспектів щодо особливостей виявлення,
організації та надання першої...

немає набору

Вивчення антикорупційного законодавства

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення
у працівників Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Івано-Франківськ), державних службовців категорій посад «Б», «В»,
уповноважених на виконання функцій держави, необхідного рівня знань, практичних
умінь і навиків з питань запобігання та виявлення корупції,...

немає набору

Питання державного управління та державної служби

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Забезпечення у працівників Південно-Західного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ),
державних службовців категорій посад «Б», «В», уповноважених на виконання
функцій держави, необхідного рівня знань, практичних умінь і навиків з питань
державного управління та державної служби,...

немає набору

Менеджмент і лідерство у державних органах

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань з проблем менеджменту і
лідерства у органах влади та набуття практичних вмінь і навиків щодо формування
належного рівня професійної компетентності державних службовців

  

Форма навчання: денна


немає набору

Службова кар’єра державного службовця. Планування службової кар’єри

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та
набуття керівниками служб управління структурних підрозділів професійної
діяльності

  

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1.
Правові питання проходження державної служби (службова кар’єра) 

Тема...

немає набору

Сучасні інформаційні технології у сфері державного управління, ІІІ рівень

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надати
теоретичні та практичні знання щодо використання інформаційних та
комунікаційних можливостей мережі Інтернет, створення презентацій за допомогою
програми MS PowerPoint

 

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема...

немає набору

Антивірусний захист персонального комп’ютера

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення
та оновлення знань учасників навчання щодо ефективного використання систем
інформаційної безпеки, природи комп’ютерних вірусів, способів зараження і
методики практичного захисту від них. Отримані навички сприятимуть підвищенню
ефективності захисту інформації в органах влади та...

немає набору

Актуальні питання діяльності працівників органів державної виконавчої служби

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

розвиток
професійних компетентностей та надання необхідного рівня знань законодавства
України з питань  щодо розгляду звернень
громадян в сфері примусового виконання судових рішень та щодо запобігання і
протидії корупції в органах державної влади, вироблення умінь...

немає набору

Попередження вчинення насильства в сім’ях та жорстокого поводження з дітьми

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

 

розвиток
професійних компетентностей та надання необхідного рівня знань законодавчих та
теоретичних аспектів з основ запобігання та протидії домашньому насильству,
вироблення умінь та навичок організації соціальної роботи щодо попередження
вчинення насильства в сім’ях...

немає набору

Правове регулювання земельних відносин в Україні

Спеціальна короткострокова програма

1. Загальна інформація

немає набору

ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ (ОБРАНИХ) НА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

1. Загальна інформація

немає набору

професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців категорії посад «В» місцевих органів державної влади

Спеціальна професійна (сертифікатна) програмаФорма навчаннянемає набору

Захист прав та інтересів дітей

Спеціальна короткострокова програма

немає набору

Проєктний менеджмент

Спеціальна короткострокова програма

немає набору

Організація місцевого економічного розвитку

Спеціальна короткострокова програма

немає набору

Організаційна робота в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

немає набору

Європейська та євроатлантична інтеграція України. Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

Спеціальна короткострокова програма

немає набору

Новації законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

немає набору