ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Івано-Франківський  обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Тел./факс. +380342775709

Освітні програми провайдера:

Реалізація Стратегії державної міграційної політики в Україні

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо організації надання
адміністративних послуг, зокрема, щодо оформлення та видачі документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,...

немає набору

Шляхи підвищення інвестиційної привабливості. Розробка та реалізація інфраструктурних та інвестиційних проектів

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

оновлення та
засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації
теоретично-методологічних знань законодавства України щодо формування та
реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів; удосконалення умінь та
практичних навиків щодо розробки інфраструктурних проектних заявок на отримання
грантів, пошуку...

немає набору

Євроатлантична інтеграція України. Інформування громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції

Загальна короткострокова програма

Поглиблення теоретичних знань, положень
нормативно-правових актів та практичних умінь державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань євроатлантичної
інтеграції України, інформування громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної
інтеграції

немає набору

Раннє виявлення, організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

забезпечення
у працівників районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, соціальних працівників рад об’єднаних територіальних громад необхідного
рівня знань законодавчих та теоретичних аспектів щодо особливостей виявлення,
організації та надання першої...

немає набору

Організація місцевого економічного розвитку

Спеціальна короткострокова програма

немає набору

Правове регулювання земельних відносин в Україні

Спеціальна короткострокова програма

1. Загальна інформація

немає набору

Ділова українська мова у сфері державного управління: державна мовна політика, основні норми і стильові різновиди літературної мови, мовний етикет

Загальна короткострокова програма

Забезпечення у державних службовців категорій посад «Б», «В», посадових осіб місцевого самоврядування необхідного рівня знань, умінь і практичних навичок щодо удосконалення рівня володіння державною мовою, знання законодавства України щодо державної мовної політики

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування

Тема...

немає набору

Розвиток персоналу. Планування службової кар’єри

Загальна короткострокова програма

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців щодо основних аспектів законодавства про державну службу та механізмів ефективного управління персоналом

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Державне управління в Україні 

Тема 2. Самоменеджмент державного службовця 

Тема 3. Службова кар’єра: планування та просування державного службовця  по службі


немає набору

програма для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Оновлення та засвоєння
учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації знань теоретичних основ
та нормативно-правових засад щодо
децентралізації
фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого
самоврядування та...

немає набору

Ділова українська мова у сфері державного управління: нове законодавство України про мову, український правопис, діловий документ і діловодство у місцевих органах влади

Загальна короткострокова програма

Забезпечення у державних службовців категорій посад «Б», «В», посадових осіб місцевого самоврядування необхідного рівня знань, умінь і практичних навичок щодо удосконалення рівня володіння державною мовою, знання законодавства України про мову

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Писемна ділова комунікація

Тема 2. Документування, організація роботи і...

немає набору

Здійснення соціальної роботи з вразливими верствами населення

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: Забезпечення у надавачів соціальних послуг сільських, селищних,
міських рад необхідного...

немає набору

Редагування енциклопедії «Вікіпедія»

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Поглиблення
теоретичних знань та практичних умінь державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування щодо використання та наповнення енциклопедії
«Вікіпедія», на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 14.01.2017
№817/1/1-7 до листа громадської організації «Вікімедіа Україна» від...

немає набору

Проєктний менеджмент

Загальна короткострокова програма

Ознайомлення  слухачів із сучасними методами проєктного
менеджменту, а також набуття нових умінь та навичок щодо підготовки та ведення проєктної
діяльності, а також умінь розробки та реалізації соціальних та інвестиційних проєктів
розвитку територій

немає набору

Забезпечення доступу до публічної інформації. Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

Загальна короткострокова програма

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у забезпеченні доступу громадян до публічної інформації, розвиток умінь і навичок щодо розкриття поняття публічної інформації, із виокремленням із неї службової та конфіденційної, з дотриманням права...

немає набору

Попередження вчинення насильства в сім’ях та жорстокого поводження з дітьми

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

 

розвиток
професійних компетентностей та надання необхідного рівня знань законодавчих та
теоретичних аспектів з основ запобігання та протидії домашньому насильству,
вироблення умінь та навичок організації соціальної роботи щодо попередження
вчинення насильства в сім’ях...

немає набору

Реалізація державної політики з питань захисту прав споживачів

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації державної
політики з питань захисту прав споживачів

  

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема...

немає набору

Особливості формування та виконання місцевих бюджетів. Здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми підвищення
кваліфікації знань теоретичних основ та нормативно-правових засад щодо
формування і виконання місцевих бюджетів; удосконалення їх умінь та навиків
щодо використання програмно-цільового методу бюджетного планування у
професійній діяльності

немає набору

Система електронного декларування: подання та заповнення електронних декларацій

Загальна короткострокова програма

Актуалізувати і систематизувати знання антикорупційного законодавства в частині  здійснення фінансового контролю та виробити навички самостійної роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування при поданні е-декларацій

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1.  Фінансовий контроль як один із...

немає набору

Менеджмент та лідерство на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Поглиблення теоретичних знань з проблем менеджменту
і лідерства у органах влади та набуття практичних вмінь і навиків щодо
формування належного рівня професійної компетентності державних службовців

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

немає набору

Впровадження та управління змінами в установі, організації

Загальна короткострокова програма

Засвоєння теоретичних знань
про зміни в організаціях та набуття практичних вмінь і навиків щодо
впровадження, сприйняття і управління змінами в організації та прийняття
ефективних рішень із використанням новітніх методик та інструментарію. Отримані
навички сприятимуть підвищенню...

немає набору

Комунікативні технології у сфері публічного управління

Загальна короткострокова програма

Формування у слухачів
сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування
комунікативних механізмів у процесі управлінської діяльності, забезпечення
відкритості й прозорості функціонування органів публічної влади, планування й
проведення комунікативних заходів та діалогових форм...

немає набору

Сприяння місцевих органів влади розвиткові туристичного потенціалу в області

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

надання
працівникам, які ведуть питання туризму у обласній та районних державних
адміністраціях, міськвиконкомах та радах об’єднаних територіальних громад знань
зміни положень нормативно-правових актів, інших інструктивних документів, які
регулюють процес планування та здійснення регіонального розвитку...

немає набору