ЦЕНТР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ

Центр сталого розвитку та регіональних ініціатив

Центр сталого розвитку та регіональних ініціатив

Громадська або інша неурядова організація

Додаткові контакти:
Загальні питання щодо організації підвищення кваліфікації Наталія ІЗМАЙЛОВА +38 096 672 6022.

Громадська організація "Центр сталого розвитку та регіональних ініціатив" створена у 2020 році. Метою створення та діяльності Організації є впровадження засад сталого розвитку в Україні та сприяння задоволенню професійних, освітніх, культурних і інших законних інтересів своїх членів і членів місцевих громад через здійснення науково-дослідної, освітньої, просвітницької, проектної діяльності у сфері державного, місцевого і корпоративного врядування, економіки, підприємництва, корпоративного менеджменту, ІТ, права та культури; співробітництво і партнерство, в тому числі міжнародне, у сфері сталого розвитку шляхом ефективної реалізації місцевих ініціатив та різноманітних проектів.

Освітні програми провайдера:

4.99

Фінансові аспекти інтеграції України в європейський економічний простір: виклики та можливості для публічної влади

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Формування системи знань та навичок у службовців публічної (місцевої) влади  з питань інтеграції України у європейський економічний простір та особливостей організації та регламентування  діяльності основних суб'єктів фінансового сектору.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІ...

немає набору

Ефективні комунікації, командна взаємодія та управління конфліктами в діяльності органів публічної влади

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Формування у слухачів знань, вмінь та навичок, що дозволять їм ефективно спілкуватися зі стейкхолдерами, використовувати інструменти та моделі ефективної комунікації в цифровому середовищі, виявляти та вирішувати конфлікти в діяльності державних службовців...

немає набору

Міжнародне гуманітарне право у професійній діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо міжнародного гуманітарного права; формування вмінь державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування застосовувати норми міжнародного гуманітарного права під час формування та реалізації державної...

немає набору

Управління змінами в організації в умовах глобальних викликів

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Підвищення рівня професійної компетентності слухачів у процесі впровадження змін у сфері публічної служби в контексті глобальних викликів, подолання опору змінам, формування здатності приймати зміни, забезпечення ефективної системи управління змінами органу...

немає набору

Сприйняття змін в органах державної влади

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА

Підвищення рівня професійної компетентності слухачів у процесі управління змінами, що відбуваються у сфері державної служби в контексті формування у службовців здатності сприймати зміни, адаптуватися до них та забезпечувати ефективну реалізацію...

немає набору

Запобігання і протидія гендерно зумовленому, зокрема домашньому, насильству

Загальна короткострокова програма

Мета програми

Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо запобігання, виявлення, реагування і протидії гендерно зумовленому, зокрема домашньому, насильству, формування...

немає набору