ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, здатних генерувати інноваційні практично спрямовані рішення щодо розв’язувати комплексних науково-практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну...

 • Iнші умови
 • Донецький державний університет управління
 • вул. Карпинського, 58, м. Маріуполь
 • Донецька
набір припинено

Обов’язкові компоненти програмиІноземна мова за професійним спрямуваннямІноземна мова академічного спілкуванняФілософський світогляд ХХІ століттяНауковий текст Методологія наукових дослідженьПедагогіка вищої освітиІнтелектуальна власність у науково-дослідній сферіСучасні економічні теоріїНауковий семінар (Національна безпека України)Науковий семінар (Державна...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м Київ, вул. Кіото, 19
 • Київ
набір припинено

Мета програми - розвиток сукупності професійних компетентностей з публічного управління та адміністрування, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної...

 • Iнші умови
 • Херсонський національний технічний університет
 • м. Херсон, вул. Бериславське Шосе, 24
 • Херсонська
набір припинено

Приймаються до аспірантури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за очною (денною, вечірньою) формою навчання – за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету) і на умовах контракту (за...

 • Iнші умови
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • 49044, м.Дніпро, вул.Гоголя, буд.29
 • Дніпропетровська
набір припинено

Суспільна політика і врядування

Освітньо-наукова програма

Мета підготовки магістрів в галузі публічного управління та адміністрування в НаУКМА визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти в цій сфері, яка давала...

 • Iнші умови
 • Києво-Могилянська школа врядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 • Волоська, 8/5, к.324, Київ
 • Київ
набір припинено

Комунікації в демократичному врядуванні

Освітньо-наукова програма

Формування високоосвіченої, національно свідомої, чесної, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства. Задоволення запиту особистості на...

 • Iнші умови
 • Києво-Могилянська школа врядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 • Волоська, 8/5, к.324, Київ
 • Київ
набір припинено

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма

Фахівець рівня доктор філософії.За спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»Галузь науки 28 Публічне управління та адміністрування.Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.Кваліфікації: доктор філософії в галузі 28 публічне управління та...

 • Iнші умови
 • Вінницька академія безперервної освіти
 • 21100, вул. Грушевського, 13, Вінниця, Україна
 • Вінницька
набір припинено

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма

1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  1.  Загальна інформація Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниНавчально-науковий інститут післядипломної освітиКафедра...

 • Безкоштовно
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • 03041, м. Київ, вул Героїв Оборони, будинок 15
 • Київ
набір припинено