ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

Запобігання проявам корупції в органах влади

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 13 липня 2021 р. № 109-21
Напрям:
  • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета програмипідвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування в практичній діяльності знань, вмінь та навичок з питань запобігання проявам корупції в органах влади та забезпечення доброчесності

 

Структура програми . Тема 1. Державна антикорупційна політика України. Антикорупційна стратегія. Тема 2. Корупція як суспільно небезпечне явище. Сутність основних термінів, що передбачено Законом України "Про запобігання корупції".  Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції". Тема 3. Види та характеристика корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Тема 4. Правовий статус суб’єктів, уповноважених на здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції. Тема 5. Сутність та види обмежень для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тема 6. Антикорупційні обмеження й заборони на публічній службі. Тема 7. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків. Тема 8. Підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних з корупцією. Тема 9. Загальні вимоги до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тема 10. Поняття викривача, його права і державний захист. Шляхи повідомлення інформації і порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача. Тема 11. Організаційно-правове забезпечення доступу до публічної інформації як механізм запобігання корупції. Тема 12. Роль громадськості у запобіганні та протидії корупції.

 

За результатами навчання слухачі отримають:

знання основних положень законодавства України щодо запобігання корупції; сутності понять: близькі особи, пряме підпорядкування, потенційний конфлікт інтересів, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, неправомірної вигоди; обмежень, що висуваються до суб’єктів відповідальності за корупцію та відповідальності за їх порушення; правил етичної поведінки посадовця;

уміння довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають в процесі протидії корупції; варіативно розв’язувати професійні завдання з додержанням антикорупційного законодавства; дотримуватися обмежень, що висуваються до суб’єктів відповідальності за корупцію та відповідальності за їх порушення;

навички – дотримання правил етичної поведінки та забезпечення доброчесності; розв’язання конфлікту інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування; прийняття відповідних заходів щодо запобігання проявам корупції в органах влади.

Додаткова інформація:

Шановні потенційні слухачі! Програма оплатна, за кошти фізичних та юридичних осіб.  ОБОВ’ЯЗКОВО ознайомтеся з додатковою інформацією на сторінці Центру професійного розвитку управлінських кадрів ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за посиланням: 

https://ipa.karazin.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/Informaciya_shodo_umov_prohodzhennya_pidvishennya_kvalifikaciyi_2024_2.pdf
 


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
02 Травня 2024 06 Травня 2024 10 Травня 2024 30 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Харків, майдан Свободи, 4

Харківська

Інші програми за цим напрямом