ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 13 червня 2023 р. № 86-23
Напрям:
  • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Досягнення результатів
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання
  • Сприйняття змін
  • Цифрова грамотність

Опис програми:

Мета програми – підвищення рівня професійної компетентності з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, необхідних для ефективного виконання службових обов’язків державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; підвищення рівня їх правової культури і правової свідомості; формування навичок запобігання корупційним ризикам та недопущення корупційних правопорушень.

 

Зміст програми:

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Теоретичні та правові основи запобігання і протидії корупції: вітчизняний та зарубіжний досвід

Тема 1.1. Теоретичні та нормативно-правові основи запобігання і протидії корупції в Україні

Тема 1.2. Зарубіжний досвід в сфері запобігання і протидії корупції

Модуль 2. Викривання корупції та організація роботи з викривачами корупції в органах влади

Тема 2.1. Інститут викривачів корупції як інструмент запобігання та протидії корупції в Україні

Тема 2.2. Захист викривачів корупції

Модуль 3. Конфлікт інтересів в органах влади та антикорупційні обмеження і заборони для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

Тема 3.1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запровадження стандартів доброчесності в органах державної влади та місцевого самоврядування

Тема 3.2. Антикорупційні обмеження та заборони для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

Модуль 4. Антикорупційна політика та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в органах державної влади та місцевого самоврядування

Тема 4.1. Формування та реалізація антикорупційної політики в органах державної влади та місцевого самоврядування

Тема 4.2. Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Вибіркові модулі програми (обирається 1 вибірковий модуль):

Модуль 5. Електронне декларування та заходи здійснення фінансового контролю

Тема 5.1. Електронне декларування як складова попередження корупційних проявів в діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

Тема 5.2. Здійснення фінансового контролю доходів державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

Модуль 6. Психологічні засади запобігання корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування

Тема 6.1. Психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Тема 6.2. Роль керівника у запобіганні корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування.

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:

нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

сутності поняття «корупції», причин, які зумовлюють її виникнення в органах влади, а також основних форм, видів та методів боротьби з корупцією в Україні та в інших країнах світу;

зарубіжного досвіду використання засобів запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

прав та гарантій викривачів корупції;

сутності поняття «конфлікт інтересів» в органах державної влади та місцевого самоврядування;

антикорупційних обмежень та заборон для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

організаційно-правових основ електронного основ декларування доходів державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

психологічних особливостей особистості суб’єктів корупційних правопорушень в органах державної влади та місцевого самоврядування;

 

уміння:

узагальнювати і аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють різні аспекти запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах державної влади та місцевого самоврядування;

орієнтуватися в змінах та доповненнях до антикорупційного законодавства та приймати виважені рішення в органах влади у відповідності до цього законодавства;

використовуючи зарубіжний досвід з питань запобігання й протидії корупції, організовувати та здійснювати контроль в органах влади за дотриманням антикорупційного законодавства;

викривати корупцію в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також повідомляти про корупційні правопорушення у потрібні органи влади;

розробляти заходи та організовувати діяльність щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

розпізнавати конфлікт інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

заповнювати електронні декларації;

застосовувати психологічні особливості в управлінні людськими ресурсами для запобігання корупції в органах влади;

 

навички:

застосування нормативно-правових актів, що регулюють аспекти запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах державної влади та місцевого самоврядування;

прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо удосконалення антикорупційної діяльності в органах влади;

запровадження в свою професійну діяльність морально-етичні засади протидії корупції;

дотримання правил етичної поведінки та стандартів доброчесності;

виявлення випадків корупційної діяльності та вживання заходів щодо їх запобігання;

викривання корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування;

врегульовувати конфлікт інтересів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

використовувати сучасні технології для заповнення електронних декларацій;

використовувати сучасні технології й методи психологічного забезпечення для запобігання корупції в органах влади.

 

Додаткова інформація:

Контакти:
Гавкалова Наталія Леонідівна, зав. кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

тел. +380506226148 (viber, telegram)

e-mail: ngavl@ukr.net

Посилання на сайт кафедри: https://cafpubladm.hneu.edu.ua/index.php/magistratura/derzhavna-sluzhba/

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:

Відсутні особливі вимоги щодо необхідної кваліфікації слухачів.


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

Місце проведення навчання

м. Харків, пр. Науки, 9-А, 61166, Україна

Харківська

Інші програми за цим напрямом