ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Екологічне управління»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Мета програми: закріплення знань, умінь та навичок, які забезпечують здатність запобігати виникненню екологічних ризиків соціально-економічного розвитку регіонів, організовувати екологічно орієнтовану діяльність у межах територіальних одиниць, попереджувати та усувати наслідки екологічних випадків.

Професійні компетентності:  знання законодавства у сфері забезпечення екологічного управління; професійні знання щодо організації екологічно орієнтованої діяльності територіальних одиниць; особистісні компетенції.

Форма навчання: очна, змішана (очно-дистанційна).

Обсяг програми: 0,67 кредиту ЄКТС

Структура програми:  Тема 1. Управління екологічною безпекою в Україні; Тема 2. Законодавство у сфері екологічного управління та екологічної безпеки в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; Тема 3. Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування; Тема 4. Оцінка впливу на довкілля; Тема 5. Управління і поводження з відходами; Тема 6. Благоустрій та санітарне очищення території населених пунктів громад.

Очікувані результати навчання:

знання: сутності державної екологічної політики України та нормативно-правового забезпечення екологічної безпеки; закономірностей і принципів організації управління раціональним використанням, охороною і відтворенням природних ресурсів; принципів та положень концепції сталого розвитку та проблем зміни клімату; сучасних методів та інструментів стимулювання природоохоронної діяльності; порядку організації екологічного аудиту, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки; порядку розробки і реалізації заходів із благоустрою населених пунктів та управління відходами;

уміння: організовувати заходи щодо попередження екологічних ризиків; недопущення виникнення несприятливих екологічних ситуацій у межах територіальних громад; організовувати та здійснювати контроль за дотриманням екологічного законодавства; організовувати та здійснювати заходи щодо екологічної оптимізації розвитку територій; налагоджувати звязки з громадськістю, суб’єктами господарювання й засобами масової інформації з метою запобігання деградації довкілля;

навички: реалізації знань у практиці екологічного управління відповідно до напряму своєї службової діяльності; застосування інноваційних екологічно чистих технологій; використання сучасних методичних вимог у сфері управління відходами; застосування нормативних вимог щодо благоустрою та санітарного очищення території населених пунктів громад.

Гіперпосилання на сторінку вебсайту провайдера: https://www.wunu.edu.ua/training-courses-nnipu/

Додаткова інформація:

Програму запроваджено: наказ ректора Західноукраїнського національного університету від 25 лютого 2021 року № 83


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:
наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Тернопіль, вул. Львівська, 11

Тернопільська

Інші програми за цим напрямом