УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

Управління публічними фінансами

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Місцевий бюджет
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 13 липня 2021 р. № 109-21
Напрям:
  • Управління публічними фінансами
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета програми: підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання методів та інструментів управління публічними фінансами.

 

Структура програми: Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Організаційно-правові засади управління публічними фінансами. Організаційні основи бюджетного процесу. Державний бюджет: доходи, видатки, особливості формування та виконання. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів. Міжбюджетні відносини. Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Органи державного фінансового контролю, їх функції. Державний фінансовий аудит: поняття та види. Види юридичної відповідальності, що настають за порушення фінансово-правових норм. Порушення бюджетного законодавства та відповідальність за їх вчинення.

 

За результатами навчання слухачі отримають:

знання сутності поняття «публічні фінанси», «управління публічними фінансами», «державний бюджет», «місцеві бюджети», «бюджетна політика», «податки», «державний кредит», «державний борг»; організаційно-правових засад управління публічними фінансами; сучасної податкової політики держави; призначення публічних доходів та видатків; сутності бюджетного процесу та міжбюджетних відносин; повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів; управління публічними фінансами в умовах децентралізації фінансових ресурсів та впровадження принципів ґендерно- орієнтованого бюджетування; призначення державного фінансового контролю та відповідальності за порушення фінансового законодавства;

уміння розробляти бюджетні програми та забезпечувати їх виконання; застосовувати практичні навички впровадження соціальної діагностики партисипаторного бюджетування; систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію з питань бюджетного прогнозування та бюджетного планування; використовувати програмно-цільовий метод в управлінні місцевими фінансами; визначати засади місцевої фінансової політики, розробляти бюджетні запити, пропозиції до проектів місцевих бюджетів; аналізувати доходну та видаткову частину місцевого бюджету;

навички впровадження в професійну діяльність сучасних форм і методів управління публічними фінансами; організації роботи щодо середньострокового бюджетного планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів; володіння методикою аналізу і планування дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів.

Додаткова інформація:

Заявки на навчання приймаються ТІЛЬКИ від:

-          державних службовців апарату та структурних підрозділів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій Харківської області;

-          посадових осіб виконавчого апарату Харківської обласної ради, виконавчих комітетів районних рад, сільських, селищних і міських рад територіальних громад Харківської області


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

майдан Свободи, 4

Харківська

5

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом