УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Управління персоналом на державній службі

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18 травня 2022 р. № 31-22
Напрям:
  • Управління персоналом та управління результативністю
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Мета програми

     Підвищення рівня професійної компетентності керівників підрозділів управління персоналом, керівників інших структурних підрозділів з питань управління персоналом в державному органі

Очікувані результати навчання

     За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

-              сучасних тенденцій управління персоналом та шляхів забезпечення його ефективності;

-              методів та інструментів управління персоналом на державній службі;

-              особливостей цифрової трансформації управління персоналом;

-              засад формування корпоративної культури в державному органі;

-              видів мотивації та особливостей їх застосування;

-              сучасних методів діагностики та подолання професійного вигорання державного службовця;

-              особливостей використання методології дизайн-мислення у вирішенні проблем управління персоналом державного органу;

уміння

-              застосовувати ефективні моделі та методи оцінки та розвитку персоналу;

-              розвивати корпоративну культуру в державному органі з урахуванням передового зарубіжного досвіду;

-              застосовувати заходи мотивації та адаптації персоналу, здійснювати управлінський вплив;

-              запобігати конфліктним ситуаціям та здійснювати їх врегулювання;

навички

-              застосування інструментів та практик управління персоналом на державній службі;

-              формування покрокової програми розвитку  навичок, необхідних для управління персоналом

 Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

     Дистанційне навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) передбачає участь у вебінарах, які включають такі форми роботи: інтерактивні лекції, дискусії, кейсові методики, групове розв’язання ситуаційних завдань та їх обговорення.

Зміст програми

Тема 1. Управління персоналом для забезпечення інституційної спроможності державного органу

Тема 2. Формування корпоративної культури

Тема 3. Навички керівника для ефективного управління персоналом в державному органі

 

Тема 4. Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання 

 

 

 


 

 

Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
05 Грудня 2023 07 Грудня 2023 12 Грудня 2023 15 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.88

відгуків: 59
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом