ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Децентралізація влади як складова адміністративної реформи в Україні

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Рік запровадження програми 2019

Програму затверджено: ХОЦППК,  Навчально-методична рада, протокол №4 від 20.12.20191. Загальна інформація

Назва програми

Децентралізація влади як складова адміністративної реформи в Україні

Шифр програми

ЗК/2019/010

Тип програми за змістом 

загальна

Форма навчання 

денна

Цільова група

Державні службовці, категорії Б, В/ працівники місцевого самоврядування, V- VІІ категорії посад

Передумови навчання за програмою

Опрацювання нормативно-правової бази щодо децентралізації влади та проведення адміністративної реформи в Україні

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Об’єднані територіальні громади, Херсонська обласна державна адміністрація, райдержадміністрації та міськрайвиконкоми

 

Найменування партнера (партнерів) програми

Департамент економіки та регіонального розвитку ОДА       

Обсяг програми

                  14 годин/ 0,46 кредиту

Тривалість програми та організація  навчання

                       

2 дні

Мова(и) викладання

Українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

Загальний

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

Здійснення роботи щодо децентралізації влади та проведення адміністративної реформи в Україні

Укладач(і) програми 

Литвиненко В.П., завідувач методичним кабінетом ХОЦППК, ks.cppk@ukr.net

2. Загальна мета

Формування та узагальнення знань щодо децентралізації влади та проведення адміністративної реформи в Україні розуміти сучасну парадигму управління громадою. Розглянути питання самостійного формування місцевої політики, прийняття рішень, вигоду чи втрати від яких несе вся громада. Одержати  знання, що сприятимуть формуванню відповідальної за своє життя громади.

 

 

 

3. Очікувані результати навчання

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 

знання

законодавчих актів щодо впровадження децентралізації влади та проведення адміністративної реформи в Україні. Знання складових системи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, що склалась на час ухвалення Конституції. Норм,  закріплених в Конституції України, а які залишились де-факто, а не існують де-юре. Системи  законодавства для місцевого самоврядування, як його читати і як його застосовувати

уміння

щодо суті змісту проведення реформи децентралізації влади та проведення адміністративної реформи в Україні

навички

розуміння суті реформи та шляхи її впровадження

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

 

Лекція, групове обговорення завдань (в залежності від теоретичної підготовки слухачів )

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

 

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

PROMETEUS

Додаткова інформація:


6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 50% опрацювання інформаційних матеріалів – 50%

Форма підсумкового контролю

-


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

 

загальна кількість годин / кредитів ЄКТС

аудиторні заняття

самостійна робота слухачів

Тема 1. Формування ефективної органі-зації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління

 

2

2

Тема 2 Формування сучасної системи місцевого самоврядування

.

2

2

Тема 3. Запровад-ження раціонального адміністративно-територіального устрою

 

2

2

Тема 4. Організація на нових засадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

 

2

 

РАЗОМ

14 год./0,46

8

6Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

73003, м.Херсон, пл.Свободи, 1

Херсонська

Інші навчальні заходи за цим напрямом