КРОПИВНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
+38095-460-26-66 Шаркова Ганна Юріївна +38099-628-97-60 Шинкаренко Алла Василівна

Кропивницький інститут державного та муніципального управління - провідний заклад вищої освіти, який спроможний здійснювати професійне навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, керівників і працівників державних підприємств, установ та організацій на підставі ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2020 р. № 14-л). Для забезпечення освітнього процесу з підвищення кваліфікації розробляються навчальні програми, в яких враховуються вимоги сьогодення та освітні потреби слухачів відповідно до напрямку їх діяльності. До проведення навчальних занять залучаються висококваліфіковані викладачі кафедр інституту та провідні спеціалісти-практики органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Освітні програми провайдера:

4.96

Впровадження змін

Загальна короткострокова програма
Мета програми


     Підвищення рівня...

найближчий набір - 20 Червня 2024
4.93

Ефективне вирішення завдань державних службовців

Загальна короткострокова програма

 найближчий набір - 20 Червня 2024
4.92

Лідерство в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Мета програми

найближчий набір - 20 Червня 2024
4.83

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Мета програми

найближчий набір - 20 Червня 2024
4.97

Ділова українська мова у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації

Удосконалити комунікативну професіограму державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням європейських цінностей. Підвищити рівень володіння...

найближчий набір - 20 Червня 2024
4.91

Цифрова грамотність публічних службовців

Загальна короткострокова програма

 

  
Мета програми

найближчий набір - 20 Червня 2024
4.96

Дотримання прав людини та протидія дискримінації

Загальна короткострокова програма
Мета програми

найближчий набір - 20 Червня 2024
4.81

Управління персоналом на державній службі

Загальна короткострокова програма
Мета програми

найближчий набір - 20 Червня 2024
4.91

Управління змінами, які відбуваються у сфері державної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета загальної професійної (сертифікатної) програми

Підвищення рівня професійної компетентності слухачів у формуванні та розвитку здатності сприймати зміни, які відбуваються у державній службі, подолання...

найближчий набір - 26 Червня 2024