ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Цифрова грамотність публічних службовців

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18.05.2022 № 31-22
Напрям:
  • Цифрова грамотність
Компетентності:
  • Професійні знання
  • Робота з інформацією
  • Цифрова грамотність

Опис програми:

 

  

Мета програми

     Оновлення  рівня базових знань учасників навчання в галузі інформаційних технологій, набуття  необхідних навичок для використання систем захисту інформації у своїй професійній діяльності та вдосконалення роботи з інструментами Google.

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

принципів державної політики цифрового розвитку;

сучасних інформаційних технологій та тенденцій їх розвитку;

стандартів у сфері інформаційної безпеки.

уміння

оцінювати стан ведення органами публічної влади своїх електронних інформаційних ресурсів;

застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;

  знаходити способи подолання кіберзагроз;

формувати  і розвивати інформаційно-технологічний  простір державного   управління.

навички

ефективного та безпечного використання сучасної цифрових технологій в професійному та особистісному розвитку;

виявлення, запобігання й подолання найбільш поширених загроз інформаційної безпеки в системах електронного урядування;

використання у професійній діяльності інструментів Google.

 

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

     Навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (офлайн) та у режимі реального часу (онлайн), консультативних форумів, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури, виконання індивідуального практичного завдання, тренінги.

 

Зміст програми

Тема 1. Основи публічного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні

Тема 2. Цифрові та інформаційні технології у сфері публічного управління

Тема 3. Використання інструментів Google у професійній діяльності державних службовців

 

Тема 4.  Організація безпеки інформаційних систем. Протидія кіберзлочинності в умовах глобалізації суспільства


Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
05 Грудня 2023 07 Грудня 2023 12 Грудня 2023 15 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.89

відгуків: 191
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом