СПРИЙНЯТТЯ ЗМІН В ПУБЛІЧНИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ

Сприйняття змін в публічних органах влади

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 09 серпня 2021 р. № 123-21
Напрям:
  • Сприйняття змін (для категорії "В")
Компетентності:
  • Сприйняття змін

Опис програми:

Мета програмиОволодіння знаннями, розвиток умінь та удосконалення управлінських компетентностей з питань управління змінами та їх сприйняття для підтримки реформ публічного управління.

 

Структура програми: Тема 1. Природа, джерела та необхідність проведення організаційних змін. Види змін. Тема 2. Сприйняття процесів змін. Тема 3. Управління стресом в умовах змін. Тема 4. Управління емоціями в умовах змін. Розвиток емоційної компетентності. Тема 5. Опір змінам. Методи подолання опору персоналу в управлінні змінами. Тема 6. Умови та чинники ефективного управління організаційних змін. Тема 7. Лідерство та формування команди при впровадженні змін. Тема 8. Концепції та моделі управління організаційними змінам. Тема 9. Процес управління змінами в публічних організаціях. Тема 10. Стратегічний менеджмент в процесі проведення змін. Тема 11. Сучасні методи управління змінами.

 

За результатами навчання слухачі отримають:

знання базових понять та інструментарію управління змінами в організації; принципів управління змінами в організації: системності, прогностичності, компетентності, гнучкості; особливостей індивідуальних, групових та організаційних змін; моделей організаційних змін в організації; ролі керівника по запровадженню змін в органі влади; стратегії, механізми та інструменти управління змінами; причин виникнення опору змінам, методи подолання опору змінам; основні види змін та їхню класифікацію; впливу команди на реалізацію змін; змісту сучасного інструментарію управління змінами;

уміння визначати причини та джерела організаційних змін; визначати планові та ситуаційні зміни; аналізувати методи подолання опору персоналу організаційних змін; формувати план змін об’єкта управління та оцінювати їх ефективність; управляти змінами та реакцією на них, обирати ефективні стратегії управління змінами; застосовувати методи управління опору змінами; оцінювати ефективність змін; планувати впровадження змін у підрозділах публічної служби; забезпечувати виконання плану змін та покращень у відповідних підрозділах; здійснювати контроль та забезпечувати зворотній зв'язок у процесі здійснення змін; приймати зміни та змінюватись;

навички володіння технологіями щодо запровадження організаційних змін в органах влади; керування опором співробітників в процесі змін; впровадження методів реалізації основних управлінських функцій (прийняття рішень, організація, мотивація і контроль); проведення моніторингу процесу організаційних змін; виявляння потенційних можливостей і наслідків на впровадження запропонованих змін. 

Додаткова інформація:

Шановні потенційні слухачі! Програма оплатна, за кошти фізичних та юридичних осіб.  ОБОВ’ЯЗКОВО ознайомтеся з додатковою інформацією на сторінці Центру професійного розвитку управлінських кадрів ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за посиланням: 

https://ipa.karazin.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/Informaciya_shodo_umov_prohodzhennya_pidvishennya_kvalifikaciyi_2024_2.pdf
 


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Харків, майдан Свободи, 4

Харківська

Інші програми за цим напрямом