РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Реалізація державної політики з питань захисту прав споживачів

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Реалізація державної регіональної політики

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань та практичних умінь державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики з питань захисту прав споживачів

  

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Роль та вплив суб’єктів споживчої політики на ефективність системи захисту споживачів на Прикарпатті. Взаємодія Держпродспоживслужби з місцевими органами влади щодо дотримання чинного законодавства у сфері захисту прав споживачів

Тема 2. Вплив ринкового нагляду на захист споживачів в Україні. Інформаційне забезпечення споживачів про небезпечну продукцію

Тема 3. Метрологія та метрологічна діяльність

Тема 4. Основні аспекти законодавства про захист прав споживачів

Тема 5. Повноваження Держпродспоживслужби у сфері контролю за дотриманням законодавства про рекламу та антитютюнового законодавства

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

принципів, концептуальних засад, термінології та основних засад державної політики України у сфері захисту прав споживачів;

нормативно-правових засад та завдань щодо реалізації державної політики України у сфері захисту прав споживачів;

основних проблем щодо здійснення професійної діяльності у сфері захисту прав споживачів;

повноважень представників департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, управлінь та відділів економіки райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо державної політики України у сфері захисту прав споживачів;

теоретичних і методичних засад з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

порядку надання послуг з питань захисту прав споживачів.

 

уміння:

застосовувати закони і нормативно-правові акти в процесі діяльності департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, управлінь та відділів економіки райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо державної політики України у сфері захисту прав споживачів;

організувати державний ринковий нагляд (контроль) та виконання пост наглядових (постконтрольних) заходів;

забезпечити дотримання особливостей рекламування деяких видів товару;

розробити напрями модернізації сфери державної політики з питань захисту прав споживачів;

організації маркування харчових продуктів відповідно до вимог законодавства України;

сформувати фахову світоглядну позицію фахівця з питань захисту прав споживачів

навички:

аналізу основних проблем організації процесу моніторингу діяльності працівників структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері реалізації державної політики з питань захисту прав споживачів;

формування та видачі документів дозвільного характеру з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,

клієнтоорієнтованої професійної поведінки фахівців з питань захисту прав споживачів;

поєднання глибокої фахової підготовки і практичного досвіду управлінської діяльності;

забезпечення ефективності надання послуг у сфері захисту прав споживачів;

забезпечення відкритості та прозорості в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері реалізації державної політики з питань захисту прав споживачів.


https://drive.google.com/file/d/1Le5C6c93TWdmcuq6X5J66fG3OmNKpkh0/view?usp=sharing


Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші програми за цим напрямом