ПРОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Просування принципів гендерної рівності в забезпеченні сталого розвитку українського суспільства

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 21 серпня 2020 р. № 152-20
Напрям:
  • рівні права та можливості жінок і чоловіків (гендерна рівність)
Компетентності:
  • Тактовність та повага до інших точок зору

Опис програми:

Загальна мета: розуміння переваг просування політики гендерної рівності в Україні і дотримання міжнародних забов'язань держави в реалізації принципів рівноправ'я і рівних можливостей жінок і чоловіків, та визначення особистої відповідальності за дотримання принципів гендерної рівності у власному професійному середовищі

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

для Б     знання гендерного законодавства; впровадження змін в сфері гендерної політики, прийняття ефективних рішень із питань гендерної рівності; комунікація та взаємодія на основі питань гендеру

для В   знання гендерного законодавства; професійні знання в області гендерного законодавства; комунікація та взаємодія на основі питань гендеру, виконання на високому рівні завдань із врахуванням гендерної специфіки; сприйняття змін в сфері регулювання гендерних відносин.

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

- знання ключових міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення гендерної рівності, форм і вияв дискримінації за гендерними ознаками в професійному середовищі.

- уміння виявляти упередження за ознакою статі та гендеру, збирати первинну гендерну статистику та проводити первинну гендерну експертизу.

- навички ведення дискусію із питань гендерної рівності, запобігаючи виявів гендерних стереотипів і упереджень, орієнтація в інформації з питань гендерної рівності.

ЗМІСТ

Тема 1. Гендер і рівність у забезпеченні прав людини в сучасному світі.

Тема 2. Гендерна рівність у Порядку денному сталого розвитку 2030.

Тема 3. Гендерна рівність в професійному середовищі.

Тема 4. Гендерні аспекти ділового мовлення.

Додаткова інформація:

 Інформація про реєстрацію та вартість курсів можна отримати  на сайті     Маріупольського державного університету за посиланням :

http://mdu.in.ua/CPKPO/derzh/prosuvannja_principiv_gendernoji_rivnosti_v_zabezp.pdf


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

проспект Повітрофлотський 31

Київ

Інші програми за цим напрямом