МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Маріупольський державний університет

Маріупольський державний університет

Заклад вищої освіти

Заклад вищої освіти

Освітні програми провайдера:

Просування принципів гендерної рівності в забезпеченні сталого розвитку українського суспільства

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розуміння переваг просування політики гендерної рівності в Україні і дотримання міжнародних забов'язань держави в реалізації принципів рівноправ'я і рівних можливостей жінок і чоловіків, та визначення особистої відповідальності за дотримання принципів гендерної рівності у власному професійному середовищі

нема набору

Захист інформації в комп'ютерних системах

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування у слухачів сукупності знань, навичок та вмінь стосовно типових підходів, методів та технологій захисту інформації в комп'ютерних системах під час виконання професійної діяльності 

нема набору

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: полягає у формуванні сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань в області теорії, метолодогії стратегічного управління, вироблення вмінь та використання стратегічного інструментарію в практиці діяльності підприємств 

нема набору

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: поглиблення знань з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, необхідних для ефективного виконання службових обов'язків; півдвищення рівня правової культури і правової свідомості публічних службовців; формування навичок запобігання корупційним ризикам та недопущення корупційцних правопорушень

нема набору

Дотримання прав людини та протидія дискримінації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищити рівень обізнаності учасників професійного навчання щодо існування проблеми дотримання прав людини та протидії дискримінації в органах публічної влади; поглибити розуміння поняття "дискримінація", різновидів її форм та проявів; окреслити основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на дотримання принципу...

нема набору

Комунікація та взаємодія державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомити фахівців державних органів місцевого самоврядування, які відповідають за розроблення інформаційної політики та зв'язки з громадськістю; із сучасними принципами, стандартами, механізмами та інструментами організації публічних консультацій (консультацій зі стейкхолдерами) у процесі формування та вироблення державних політик та покращити...

нема набору

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: полягає в удосконаленні здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в процессі управління змінами організації на основі засвоєних знань, навичок та вмінь, а також в забезпеченні здатності виконувати посадові обов'язки

нема набору

Адміністративне державне управління в сучасному законодавстві

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: виявляється в удосконаленні здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у професійній діяльності на основі засвоєних знань, навичок та вмінь, а також в забезпеченні здатності виконувати посадові обов'язки

нема набору

Управління публічними фінансами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: поглиблення знань та формування професійних навичок щодо використання методів та інструментів управління публічнми фінансами

нема набору