ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Ефективні механізми запобігання корупції в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Цільова група: державні службовці  категорій «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування

Мета: засвоєння правових знань з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні та світі; підвищення рівня знань щодо організації ефективних механізмів запобігання корупції у публічній владі

Тематика: поняття, види та форми корупції, участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції, напрями адміністративної реформи в контексті удосконалення антикорупційної політики в Україні, міжнародне та на національне правове регулювання участі громадськості у механізмі запобігання корупції, публічна служба та корупційні ризики, конфлікт інтересів як корупціогенний фактор, правова характеристика корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення 

Додаткова інформація:Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Карпинського, 58, м. Маріуполь

Донецька

Інші навчальні заходи за цим напрямом