ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18 травня 2022 р. № 31-22
Напрям:
  • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Лідерство
  • Професійні знання
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Загальна мета :

формування професійних компетентностей державних службовців для вирішення основних завдань професійної діяльності та виконання своїх обов’язків на основі принципів демократичного врядування в контексті реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві.

Цільова група: державні службовці, які займають посади категорії «Б»

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання;

лідерство;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом.

Перелік тем:

Модуль 1. Основи публічного управління та адміністрування в Україні.

Модуль 2 Запобігання корупції в органах державної влади та управління.

Модуль 3 Територіальна організація влади в Україні.

Модуль 4. Європейська інтеграція України.

Модуль 5.  Державна кадрова політика.

Модуль 6. Культура ділового мовлення в публічному управлінні.

Модуль 7. Ефективна комунікація в державному управлінні.

Модуль 8. Етика державних службовців.

Модуль 9. Лідерство в управлінській діяльності.

Модуль 10. Управлінська риторика.

Модуль 11. Тайм-менеджмент.

Очікувані результати навчання:

знання: законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; основних напрямків здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні; проблем та перспектив співпраці між Україною та ЄС; принципів професійної етики державних службовців; шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців; правил комунікації.

уміння: аналізувати структуру системи державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади, пояснювати сутність державної політики та її вплив на економічну та соціально- політичну ситуацію в суспільстві; володіти інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах; налагоджувати взаємодію органів влади і громадськості в умовах розвитку демократичного врядування; аналізувати і самоаналізувати професійні дії, особистісні і ділові якості працівників.

навички: ефективного виконання завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері; здійснення якісного кадрового відбору з урахуванням тенденцій розвитку суспільства та вимог державної служби; розв’язання конфліктних ситуацій у колективі, налагодження ділових доброзичливих взаємин між працівниками; створення у межах стандартів необхідних службових документів; володіння технологіями ефективного управлінського спілкування, підготовки і проведення комунікаційних заходів; підвищення свого кваліфікаційний рівня та забезпечення підвищення кваліфікації працівників.

 

Додаткова інформація:

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 097-51-52-292 (Наталія Іщук)


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Залишилося 20 місць з 50.

Дати інших наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
28 Серпня 2024 02 Вересня 2024 20 Вересня 2024 80 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

Львівська