ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ РИБИ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ

Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета програми:

Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування

За результатами навчання слухачі отримають:

знання:

- фундаментальні та прикладні аспекти наук про довкілля;

- основні концепції природознавства та сталого розвитку;

- новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень;

- принципи управління ресурсами та персоналом, основні підходи до прийняття рішень.


Уміння:

 

Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Оцінювати та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природне середовище.

Використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

Оцінювати наслідки від незаконного використання водних живих ресурсів, а також техногенних об’єктів та господарської діяльності на стан довкілля. 

 

Навички:

Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища. Володіти основами виконання екологічних досліджень та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.

Здатність вживати заходи впливу у разі виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів.


 

 

Додаткова інформація:Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом