АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА ІНШІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ

Актуальні питання призначення житлових субсидій та інші питання соціальної підтримки населення області

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • соціальний захист населення (СП)
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання
  • Сприйняття змін
  • Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

Опис програми:

Загальна мета:

оновлення та поглиблення знань публічних службовців регіону щодо реалізації державної соціальної політики на місцевому рівні; ознайомлення учасників професійного навчання зі змінами та новаціями чинного законодавства щодо надання населенню житлових субсидій, усіх видів державних допомог, пільгового забезпечення окремих категорій громадян; набуття та удосконалення практичних умінь і навичок щодо забезпечення адресного підходу при наданні державних соціальних виплат.

 

Цільова група:  державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад.

 

Структура програми:

Тема 1. Державна політика України у сфері соціального захисту населення: основні напрями реалізації на регіональному рівні.

Тема 2. Питання призначення житлових субсидій: практичні аспекти. Зміни у пільговому забезпеченні окремих категорій громадян.

Тема 3. Актуальні питання призначення усіх видів державної соціальної допомоги.

Тема 4. Здійснення заходів щодо ефективного і раціонального використання бюджетних коштів: новації та практичні аспекти.

 

Очікувані результати:

За результатами навчання учасники професійного навчання повинні демонструвати:

знання                                                             

-  основних положень чинного законодавства, що унормовує порядок -  призначення і виплати усіх видів державних допомог, пільг та житлових субсидій;

-  основних видів допомог, умов отримання та строки їх виплати;

уміння                                                                                               

-  обчислювати середньомісячний сукупний дохід сім’ї (домогосподарства) для призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій;

-  розраховувати розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг;

-  здійснювати облік домогосподарств, яким призначено житлову субсидію;

-  здійснювати верифікацію та моніторинг державних соціальних виплат;

навички                                                                                              

-  роботи у програмному комплексі "Житлові субсидії";

-  реєстрації заяв та формування електронних особових справ отримувачів державної соціальної допомоги у програмному комплексі "Інтегрована -  інформаційна система "Соціальна громада";

-  роботи у програмному комплексі "Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги".

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців - працівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1

Запорізька

Інші програми за цим напрямом