ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Заклад вищої освіти

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління – провідна організація Міністертсва енергетики та захисту довкілля України, науково-практичної та методичної роботи з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, проведення екологічної експертизи, впровадження механізмів екологічного менеджменту, зокрема, екологічного аудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі охорони навколишнього природного середовища, підготовки наукових еколого-експертних оцінок стану об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Академія координує розроблення та впровадження нових інструктивно-методичних та рекомендаційних документів щодо зазначених напрямів діяльності.

Освітні програми провайдера:

Законодавчі вимоги та особливості організаційно-аналітичної роботи в органах державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета програми:

Формування у
слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній
діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування

немає набору

Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета програми:

Формування у
слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній
діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування

немає набору

Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про використання та охорону земель та надр

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета програми:

Засвоєння вимог законодавчих актів, інших нормативно-правових документів
щодо організації та здійснення охорони земельних ресурсів та надр в межах
здійснення державного...

немає набору

Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета програми - Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування

За результатами навчання слухачі отримають:

знання про: - фундаментальні та прикладні аспекти наук про довкілля; -...

немає набору

Планування управлінської діяльності з питань раціонального землекористування на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду та територіальних громад

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета

Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері раціонального використання та охорони земельних та інших природних ресурсів, планування управлінської діяльності в галузі земельних відносин.


За результатами навчання...

немає набору

Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань поводження з відходами

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета програми:

Формування у
слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній
діяльності у сфері охорони довкілля
,
поводження з відходами та збалансованого природокористування

немає набору

Організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета

Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.

За
результатами навчання слухачі отримають:

немає набору

Здійснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета програми:

 Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері державного контролю...

немає набору

Екологічна та промислова безпека при поводженні з відходами виробництва та споживання

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета програми:

 Формування у слухачів комплексу знань, умінь та
навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля,
поводження з відходами та збалансованого природокористування

немає набору

Організація та здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета програми:

Формування у слухачів комплексу знань,
умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони
довкілля та збалансованого природокористування

 

немає набору

Організація та здійснення інструментально-лабораторного контролю зворотних вод

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета програми - Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування

немає набору

Організація та здійснення інструментально-лабораторного контролю ґрунтів

Спеціальна короткострокова програма

Загальна
мета програми:

Формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок для
застосування в професійній діяльності у сфері охорони довкілля та
збалансованого природокористування, використання та охорони земель

 

немає набору