ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Організація роботи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 27 липня 2022 р. № 60-22
Напрям:
  • Доступ до публічної інформації
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета - підвищення рівня професійної компетентності державних службовців у забезпеченні доступу громадян до публічної інформації, розвиток умінь і навичок щодо розкриття публічної інформації, із виокремленням із неї службової та конфіденційної, з дотриманням права особи на захист персональних даних.

Структура програми

Тема 1. Публічна інформація: поняття, класифікація, доступ. Опрацювання інформації для опублікування на вебсайті органу влади, відкриті дані

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення щодо регулювання відносин у сфері доступу до публічної інформації. досвід зарубіжних країн.  Трискладовий тест

Тема 3. Визначення публічної інформації. Види інформації з обмеженим доступом: службова, конфіденційна, таємна. Інформаційні запити

Тема 4. Основні кроки по організації роботи з публічною інформацією в органах державної влади. Підстави для обмеження доступу до публічної інформації

Тема 5. Проблемні моменти реалізації права громадян на доступ до публічної інформації та перспективи їх вирішення. Оцінювання і самооцінювання ефективності забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних

 

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

конституційно-правових засад реалізації права громадян на отримання інформації;

класифікації видів інформації та її джерела;

організаційно-правових основ забезпечення інформаційної безпеки та безпеки у сфері захисту персональних даних;

особливостей здійснення інформаційної політики у країнах Європи;

законодавства у сфері доступу до публічної інформації, відкритих даних та захисту персональних даних.

уміння

застосування законодавства щодо порядку отримання інформації;

застосування правових методів попередження та припинення порушень законодавства про отримання та передачу інформації;

визначення правомочності суб'єктів на отримання або передачу інформації;

застосування трискладового тесту для розкриття інформації;

розрізнення публічної інформації за категоріями (відкрита, інформація з обмеженим доступом: службова, конфіденційна, таємна).

навички

ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентація);

ефективної комунікації в онлайн режимі.

 

Додаткова інформація:

Для довідок: 0504791191 Остропольська Євгенія Василівна


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 32

Донецька

Інші програми за цим напрямом