ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Формування професійних компетентностей державних службовців

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 14 лютого 2022 р. № 11-22
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «Б»
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»
Компетентності:
 • Впровадження змін
 • Знання законодавства
 • Комунікація та взаємодія
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання
 • Робота з інформацією
 • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Загальна мета:  підвищення рівня знань та фахової підготовки, необхідних для ефективної професійної діяльності на державній службі та у відповідності до сучасних вимог до професійної кваліфікації державного службовця.

Структура програми

Модуль 1. Основи публічного управління та адміністрування в Україні

Тема 1. Публічне управління як системне публічне явище

Тема 2. Публічне адміністрування та влада.

Тема 3. Правові засади публічного управління та адміністрування

Тема 4. Ефективність державного управління

Тема 5. Антикорупційна політика в сфері публічного адміністрування

Модуль 2. Практичні аспекти діяльності публічного службовця

Тема 1. Управлінські рішення у менеджменті державного органу

Тема 2. Нормативно-правові акти в сфері загального діловодства та архівного зберігання документів

Тема 3. Застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності державного органу

Модуль 3. Комунікації та взаємодія в державному управлінні

Тема 1. Методи, техніки і технології комунікативної діяльності в державному управлінні

Тема 2. Медіа-комунікації, як інструмент ефективного державного управління

Тема 3. Конфлікти в професійній діяльності

Модуль 4. Ділова українська мова та спілкування у публічному управлінні

Тема 1. Основні норми українського правопису в новій редакції

Тема 2. Сучасні вимоги до підготовки й оформлення ділової документації

Тема 3. Стратегії і тактики в риториці державного службовця

Тема 4. Публічний виступ. Презентація

Модуль 5. Лідерство в управлінській діяльності. Психологічні аспекти ефективного управління

 Тема 1. Розвиток професійних компетнтностей: когнітивна гнучкість, емоційний інтелект, творчі здібності, управлінські таланти, критичне мислення

Тема 2. Мистецтво планування та управління часом

Тема 3. Стратегічне планування та управління змінами в публічному адмініструванні

 

Очікувані результати навчання:

знання

системи, моделі, принципів, завдань та функцій, форм, методів та стилів публічного управління й адміністрування;

принципів організаційного забезпечення формування управлінських рішень в державному органі;

сутності та завдання управлінської комунікації;

лексичних, орфоепічних, орфографічних, граматичних і стилістичних норм сучасної ділової української мови (вибірковий модуль);

 

сучасних підходів до формування професійних компетентностей державних службовців (вибірковий модуль).

уміння

правильно заповнювати та подавати електронні декларації про майновий стан і доходи в різних випадках її подання;

застосовувати основні вимоги нормативних документів для організації ефективного діловодства та зберігання документів в архіві установи;

здійснювати ефективну комунікацію органів державної влади зі ЗМІ та громадськістю;

дотримуватися правил мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації (вибірковий модуль);

 

використовувати основні правила тайм-менеджменту для ефективного планування та розподілу робочого часу (вибірковий модуль).

навички

тлумачення та застосування нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері публічного адміністрування;

розв’язування конфліктних ситуацій;

оформлення документації згідно мовних норм ділового спілкування (вибірковий модуль);

практичного застосування отриманих знань під час самопрезентації, виступу з доповіддю, промовою, повідомленням, звітом (вибірковий модуль);

 

застосування основних методів формування позитивного сприйняття організаційних змін і мотивації до активної участі у проведенні перетворень (вибірковий модуль).

 

Назви вебплатформи, через яку здійснюватиметься дистанційне навчання - платформа для організації відеоконференцій Zoom.

 

 

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
02 Лютого 2023 03 Лютого 2023 10 Лютого 2023 98 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5,

Житомирська

5

відгуків: 14
Рейтинг навчального заходу
 • Програма є практико-орієнтованою 5
 • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші програми за цим напрямом