ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Ефективне вирішення завдань державних службовців

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 18.05.2022 № 31-22
Напрям:
  • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
  • Управління змінами
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Впровадження змін
  • Прийняття ефективних рішень
  • Сприйняття змін

Опис програми:

 

Мета програми

     Розвиток знань, умінь, навичок задля ефективного вирішення завдань професійної діяльності державних службовців, сприйняття та впровадження змін.

Очікувані результати навчання

     За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

методик прийняття рішень та контроль їх виконання;

теорій обґрунтування управлінських рішень;

можливостей та обмежень моделей прийняття ефективних рішень;

моделі раціонального планування діяльності;

уміння

визначати типи необхідних управлінських рішень у своїй діяльності, здійснювати їх підготовку, розробку і прийняття;

здійснювати вибір тих чи інших методів прийняття рішень в залежності від реальної ситуації;

прогнозувати та аналізувати наслідки прийнятих рішень;

визнавати помилки в процесі прийняття рішення, якщо вони були допущені;

прораховувати ризики в процесі прийняття рішень;

приймати рішення, дотримуючись встановленої процедури, на своєму рівні відповідальності;

брати особисту відповідальність за прийняття ризикованих рішень;

прогнозувати виникнення проблемних ситуацій і продумувати можливі шляхи їх вирішення;

формулювати і вибирати альтернативи рішення, беручи до уваги характер поставленого завдання і можливі наслідки, в межах повноважень, встановлених за посадою, і відповідно до встановленого порядку;

навички

виконання пріоритетних завдань діяльності в першу чергу;

організації роботи щодо впровадження змін.

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відео-лекцій-презентацій, відео-лекцій, відео-конференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (офлайн) та у режимі реального часу (онлайн), консультативних форумів, самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури, виконання індивідуального практичного завдання (реферату).

 

Зміст програми

Тема 1. Управлінські рішення в діяльності державного службовця

Тема 2. Основні аспекти управління змінами

Тема 3. Прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності

Тема 4. Контроль процесів у діяльності структурних підрозділів органів публічного управління

Тема 5. Особливості проходження державної служби та оцінка виконання завдань державними службовцями

Тема 6. Професійний розвиток державних службовців в умовах змін

Тема 7. Планування як метод успішної діяльності державного службовця

 

Тема 8. Поліпшення навичок управління часом як один зі шляхів ефективного вирішення завдань  

 

 


 

Додаткова інформація:

Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Залишилося 18 місць з 20.

Викладачі на курсі

Дати інших наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
18 Червня 2024 20 Червня 2024 25 Червня 2024 19 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.9

відгуків: 109
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом