«ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

«Доступ до публічної інформації»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Доступ до публічної інформації

Шифр програми

ЗК/2020/011

Тип програми за змістом 

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

в режимі онлайн

Цільова група

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

Передумови навчання за програмою

-

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою2

 

Найменування партнера (партнерів) програми

-

Обсяг програми

0,33 кредита ЄКТС

 

Тривалість програми та організація  навчання

загальна тривалість програми – 1 день

Мова(и) викладання

українська

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

дотримання прав людини та протидія дискримінації

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

професійні знання про права, свободи та

обов'язки людини і громадянина, засади запобігання та протидію дискримінації

Укладач(і) програми 

Свинарчук Ірина Олександрівна, начальник навчально-методичного відділу Центру, zt_centr@ukr.net

2. Загальна мета

Удосконалення та поглиблення знаньпублічних службовців законодавства з доступу до публічної інформації, запобігання порушенням прав громадян на інформацію

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

конституційно-правових засад реалізації права громадян на отримання інформації;

типів та видів інформації, її джерел;

організаційно-правових основ функціонування структурного підрозділу, відповідального за доступ до публічної інформації;

законодавства у сфері доступу до публічної інформації

уміння

застосування законодавства щодо порядку отримання інформації;

застосування правових методів попередження та припинення порушень законодавства про отримання та передачу інформації;

визначення правомочності суб'єктів на отримання або передачу інформації;

опрацьовувати запит на інформацію.

навички

ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентування);

розрізняти публічну інформацію за категоріями (відкрита, інформація з обмеженим доступом: службова, конфіденційна, таємна).

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Лекції з використанням інтерактивних презентацій, семінарські заняття.

Практичні заняття з елементами розв’язування ситуаційних завдань

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

 

-


Назва дистанційного етапу/модуля

-

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

відвідування занять – 60%;

поточний контроль – 40%

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання понад 75% обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання. Облік відвідування здійснюється на підставі реєстраційної форми учасників навчання.

Форма підсумкового контролю

Не передбачено

 

Додаткова інформація:Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5,

Житомирська

5

відгуків: 12
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом