НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет водного господарства та природокористування

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Випускова кафедра освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" - кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, e-mail: kaf-dudid@nuwm.edu.ua. Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Сазонець Ігор Леонідович, e-mail: i.l.sazonets@nuwm.edu.ua

Національний університет водного господарства та природокористування — провідний науковий та навчальний заклад України ІV рівня акредитації. Готує висококваліфіковані кадри для багатьох галузей економіки України, надає можливість фахового оволодіння спеціальностями та спеціалізаціями, що дозволяє випускникам впевненіше почувати себе на ринку праці, створює здобувачам умови для оволодіння інноваційними та інформаційними технологіями, виховує студентів у національно-патріотичному дусі, утверджує західноукраїнські наукові школи на світовому рівні, розширює міжнародні зв’язки як основу євроінтеграційного процесу. Університет пропонує широкий вибір освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) циклів навчання. Національний університет водного господарства та природокористування також веде підготовку кандидатів наук через аспірантуру та докторів наук через докторантуру.

Освітні програми провайдера:

Освітньо-професійна програма «Державна служба» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма спрямована на
професійну підготовку публічних службовців, здатних розв’язувати складні задачі
і проблеми...

нема набору

Освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування галузі знань" 28 "Публічне управління та адміністрування кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування"

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма 
 «Місцеве самоврядування» забезпечує високопрофесійну підготовку фахівців,
які володіють знаннями та вміннями, потрібними для...

нема набору

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

                  

нема набору

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

                  

нема набору

ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

    

нема набору

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

    

нема набору

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

                  

нема набору

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

                  

нема набору

ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

                  

нема набору

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ В УМОВАХ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

    

нема набору