ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ" 28 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЯ: МАГІСТР З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

Освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування галузі знань" 28 "Публічне управління та адміністрування кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування"

Освітньо-професійна програма

Опис програми:

Освітньо-професійна програма   «Місцеве самоврядування» забезпечує високопрофесійну підготовку фахівців, які володіють знаннями та вміннями, потрібними для управління соціальними та економічними процесами на регіональному та місцевому рівнях, володіють навичками ухвалення  ефективних управлінських рішень. Програма враховує  актуальні напрями  реформування  органів місцевого самоврядування в Україні,  сучасні  форми і методи управління  об’єднаних територіальних громад. Отриманий рівень освіти повністю відповідає вимогам законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» (щодо наявності диплома магістра в кандидатів на керівні посади державних службовців та службовців місцевого самоврядування), враховує  вимоги до  знань в контексті реформи децентралізації влади в України. Освітня програма «Місцеве самоврядування» має відповідне унікальне змістове наповнення.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни):

·      Іноземна мова

·      Менеджмент в публічних організаціях

·      Психологія управління в публічній сфері

·      Організація діяльності територіальних громад

·      Участь громад в місцевому самоврядуванні

·      Політологічні аспекти публічного управління

·      Формування публічного бюджету

·      Регіональний аналіз в публічній сфері

·      Публічне адміністрування

·      Інтелектуалізація в публічному управлінні

·      Інноваційна економіка

·      Соціологічні аспекти публічного управління

·      Публічне управління соціальною політикою

·      Управління проектами в публічній сфері

·      Основи стратегічного  публічного управління

·      Інформаційні технології в публічному управлінні

·      Охорона праці в галузі

·      Методологія наукових досліджень

·      Електронний документообіг і врядування

·      Спекурси за вибором

Форма навчання: денна, заочна.

Тривалість навчання: 1 рік,4 місяці.

Навчально-виховний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, яка є випусковою за вказаною програмою. Сайт кафедри: http://nuwm.edu.ua/nni-prava/kaf-dudid

Додаткова інформація:

Випускники можуть працювати на посадах:

2419.3 Професіонали державної служби та місцевого самоврядування (головний спеціаліст, провідний спеціаліст)

2419.3 Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування),(спеціаліст 1-ї категорії, спеціаліст)

2419.3 Спеціаліст з питань персоналу державної служби,(спеціаліст 1-ї категорії, спеціаліст)

2419.3 Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)

2419.3 Помічник-консультант народного депутата України

2419.3 Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування) та інші посади.

 

Можливість продовження навчання за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти ( отримання наукового ступеня).

 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VI V

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник

Необхідна кваліфікація слухача:
На навчання за державним замовленням за заочною формою навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 90

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, 33000,м. Рівне , вул. Соборрна,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом