ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Загальна мета:сприяння розбудові професійно-сталої та політично-нейтральної публічної служби;підвищення рівня обізнаності учасників професійного навчання щодо правового регулювання питань дотримання етичних норм поведінки у діяльності публічних службовців;сприяння формуванню ціннісного ставлення до норм...

 • Iнші умови
 • Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1
 • Запорізька
набір припинено

Мистецтво ведення переговорного процесу

Спеціальна короткострокова програма

Назва програми Мистецтво ведення переговорного процесу Шифр програми СК/2021/09 Тип програми за змістом Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації Форма навчання очна  або дистанційна Цільова група державні службовці категорій «Б»,...

 • Iнші умови
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • просп. Волі, 13, Луцьк, Волинська область
 • Волинська
набір припинено

Мета програми:поглиблення знань щодо процесу командоутворення, підвищення професійного рівня учасників навчання з питань налагодження ефективної комунікації та дієвої взаємодії, підвищення слухачами загального рівня комунікативних здібностей.Форма навчання: очна (денна)Обсяг програми: 30 годин...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Загальна мета - формування професійних компетентностей щодо ефективної комунікації, взаємодії, управління конфліктами.За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:знання: основ ділового спілкування, взаємодії та управління конфліктами у професійному середовищі;уміння: виявляти та усувати бар’єри комунікації; управляти конфліктами...

 • Iнші умови
 • Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • М. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено

ЗАГАЛЬНА МЕТА поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь і навиків про: забезпечення відкритості і прозорості у діяльності місцевих органів влади в процесі надання адміністративних (державних) послуг; етику спілкування та професійну...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Робота із зверненнями громадян у місцевих органах влади

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА поглиблення теоретичних знань положень нормативно-правових актів та практичних умінь державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо організації проведення роботи із зверненнями громадян та уміння щодо застосування зміни...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

5

відгуків: 1
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ: СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:Забезпечити набуття та вдосконалення знань, умінь депутатів місцевих рад для ефективного виконання своїх повноважень  Форма навчання: дистанційна Обсяг програми: 58 годин (1,93 кредиту ЄКТС) Структура програми: Модуль № 1. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування Тема 1.1....

 • Безкоштовно
 • Чернігівський ЦППК
 • пр. Миру, 43
 • Чернігівська
набір припинено

Тренінг управлінської комунікативної компетентності

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: Підвищення рівня комунікативної компетентності державних службовців для забезпечення успішної управлінської діяльності. Формування навичок ефективної групової взаємодії. Корекція емпатійності, толерантності. Форма навчання: очна (денна) Обсяг програми: 30 годин (1...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 1. Загальна інформація Назва програми Виконання поставлених завдань у професійній діяльності державного службовця Шифр програми СК/2021/002 Тип програми за змістом Спеціальна  короткострокова програма підвищення кваліфікації Форма навчання дистанційна...

 • Iнші умови
 • Сумський національний аграрний університет
 • м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
 • Сумська
набір припинено

КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: сформувати у слухачів сучасні знання щодо сутності, значення, ролі комунікативної майстерності для управлінської лідерської діяльності в органах влади та актуалізувати навички і вміння комунікативної майстерності з метою організації...

 • Iнші умови
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено