ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Запобігання та виявлення корупції

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18 травня 2022 р. № 31-22
Напрям:
  • Антикорупційна тематика (доброчесність, запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • інші

Опис програми:

Загальна мета програми: Формування в учасників професійного навчання компетентностей необхідних для ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, нівелювання особистісних та структурних бар’єрів у сприйнятті змін в умовах модернізації держави й проведення системних реформ.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: знання законодавства щодо запобігання корупції; прийняття ефективних рішень; особистісні компетенції.

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми (1,6 ЄКТС)

Модуль 1. Нормативно-правове регулювання антикорупційної діяльності в Україні.

Модуль 2. Формування та реалізація національної антикорупційної політики в умовах глобалізації.

Модуль 3. Корупційні ризики в публічному управлінні.

Модуль 4. Оновлення влади та антикорупційна реформа.

Вибіркові модулі програми (2 модулі 0,8 ЄКТС)

Модуль 5. Превентивні антикорупційні механізми: види та порядок застосування.

Модуль 6. Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими.

Модуль 7. Організація та порядок проведення спеціальної перевірки щодо державних службовців.

Модуль 8. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією: теоретичний та практичний аспекти.

Модуль 9. Електронне декларування як складова попередження корупційних проявів в діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Модуль 10: Етика державного службовця та працівника органів місцевого самоврядування як засіб запобігання корупції.

Очікувані результати навчання: 

знання: принципів корупційного правопорушення, види відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; організаційно-правових засад забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; ситуацій, яких потрібно уникати при виконанні службових обов’язків, дотримуватись у своїй повсякденній діяльності вимог, обмежень та заборон встановлених законодавством про запобігання корупції; обмежень сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності у зв’язку з перебуванням на державній службі, після припинення державної служби, укладенні трудових договорів (контрактів), вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльності, представлення інтересів фізичних або юридичних осіб, використання інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків; особливостей розроблення, організації та контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаних з корупцією; окремих аспектів взаємовідносин уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з Національним агентством з питань запобігання корупції; процедури організації проведення спеціальної перевірки та функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; сутності поняття «викривач», гарантії захисту викривачів, впровадження інституту викривачів в Україні та їх захисту за законодавством; підходів підвищення ефективності, відкритості і прозорості організації державної влади (електронне врядування);

уміння: застосовувати положення антикорупційного законодавства у повсякденній службовій діяльності; ефективно реалізовувати політику держави щодо запобігання та протидії корупційним проявам на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування шляхом поширення ідеї доброчесності, інформування та попередження про наслідки діянь; доносити інформацію з метою усвідомлення кожним державним службовцем / посадовою особою місцевого самоврядування наслідків та міри відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; реагувати професійно на ситуації, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення та запобігати порушенню антикорупційного законодавства, вчиненню адміністративних та кримінальних корупційних правопорушень; виявляти та застосовувати дієві способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях; реалізовувати права і обов’язки, закріплені нормами законодавства за уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції; налагоджувати та підтримувати ефективні комунікативні канали з державними службовцями установи (організації), керівництвом, фахівцями НАЗК, іншими органами антикорупційної діяльності; виконувати належним чином вимоги щодо відкритих даних та застосовувати наявні відкриті дані для виконання службових обов’язків, там, де це необхідно;

навички: здійснення ефективної комунікації щодо запобігання та виявлення корупційних дій; попередження проявів корупції та конфліктів інтересу; визначення відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення; розроблення та впровадження антикорупційної програми юридичної особи; застосування порядку отримання та обробки повідомлень про корупцію в державних органах та органах місцевого самоврядування; належного і своєчасного реагування на пропозицію забороненого подарунка чи неправомірної вигоди, а також на виявлення предметів, які можуть бути забороненим подарунком чи неправомірною вигодою; застосування положення законодавства щодо викривачів; реалізація отриманих знань у практичній діяльності щодо запобігання проявам корупції.

Ресурсне забезпечення дистанційного навчання: 

інформація щодо програми: https://www.wunu.edu.ua/training-courses-nnipu/

веб-платформа для дистанційного навчання ЗУНУ https://moodle.wunu.edu.ua

сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозвязку https://zoom.us

Додаткова інформація:

Зважаючи на реалізацію програми у дистанційній формі, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Для дистанційного навчання в синхронному режимі доступ до вебкабінету відео конференції надається після реєстрації.

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Наявність освітнього ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2.4

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

  • Дракохруст Тетяна Вікторівна доктор філософії / доктор мистецтва

    Науково-педагогічний стаж складає 9 років. Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління, вчене звання: доцент, перебуває на посаді завідувача кафедри міжнародного права та міграційної політики ТНЕУ. Є співавтором буклету «Антикорупція: відповіді на поширені питання щодо застосування національного антикорупційного законодавства України», 2016 р. Протягом 2015-2019 рр. проводила короткотермінові тематичні семінари та курси підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції для працівників Державної казначейської служби в Тернопільській області, професорсько-викладацького складу Тернопільського національного економічного університету та слухачів Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Детальніше
Місце проведення навчання

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11

Тернопільська

Інші програми за цим напрямом