ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «В» (ПРОТЯГОМ РОКУ З ДНЯ ЇX ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ)

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їx призначення на посаду)

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 18.05.2022 №31-22
Напрям:
  • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Знання законодавства

Опис програми:

Загальна мета: сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Зменшення ступеня спротиву змінам, інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації.

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- знання законодавства з питань державної служби; 

- виконання на високому рівні поставлених завдань;

- знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- знання про права, свободи та обов'язки людини і громадянина;

- засади запобігання та протидії дискримінації..

 

Цільова група: вперше призначені на посади державної служби державні службовці категорії «В» (протягом року з дня ïx призначення на посаду)

 

Тривалість програми: дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів;

дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – протягом одного тижня 

 

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Державним службовцям про державну службу – платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

Модуль 2. Безбар’єрність на державній службі – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» 

Модуль 3. Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці – платформа Moodle USG 

Модуль 4. Культура ділового спілкування – у режимі реального часу у ZOOM

 

Вибіркові модулі програми (не менше 0,67 кредиту ЄКТС)

Модуль 5. Державна служба в Україні. Правовий статус державного службовця (0,67 кредиту ЄКТС) – у режимі реального часу у ZOOM

Модуль 6. Загальна адміністративна процедура (0,33 кредиту ЄКТС) – освітня онлайн-платформа «Zrozumilo» 

Модуль 7. Захист персональних даних (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) 

Модуль 8. Доступ до публічної інформації (0,33 кредиту ЄКТС) – національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта» 

Модуль 9. Побудова кар’єри (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти ВУМ online 

Модуль 10. Персональна ефективність (0,33 кредиту ЄКТС) – платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:


1. Подати заявку на Порталі управління знаннями. Далі Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчання.  

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. У разі не заповнення Google анкети протягом двох діб заявка буде відхилена провайдером для надання можливості іншим бажаючим подати заявку на вказану програму. Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

2. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу за обов’язковими Модулями 1 – 3 та надіслати їх на електронну адресу контактної особи Вищої школи у термін, зазначений у листі-запрошенні.

 

3. Пройти опитування щодо варіативної частини курсу. За вибірковими модулями необхідно набрати 0,67 кредиту ЄКТС – це або Модуль 5 у режимі реального часу, або будь-які два дистанційні курси із запропонованих вибіркових Модулів 6 – 10 (згодом надати ці 2 сертифікати Вищій школі).

 

4. Після завершення дистанційної асинхронної частини курсу надається доступ до вебкабінету сервісу Zoom для участі у вебінарах у режимі реального часу: обов’язковий Модуль 4 (та вибірковий Модуль 5, якщо був такий вибір).

 

Очікувані результати навчання:

- значення місії та цінностей державного органу, актуальних тенденцій розвитку законодавства про державну службу та нагальних напрямів реформування;

- законодавства щодо протидії дискримінації, насильству та сексуальним домаганням, основних механізмів захисту прав людини, недискримінації та принципів безбар’єрністі;

- основ правового регулювання адміністративної процедури;

- нормативних основ роботи з інформацією та з документами, основ забезпечення безпеки обробки персональних даних;

- загальної концепції тайм-менеджменту

УМІННЯ

- планувати свою роботу у зв’язку з планами роботи відділу та стратегічними цілями державного органу;

- використовувати існуючі інструменти для захисту власних прав та прав інших людей для створення сприятливого, недискримінаційного та комфортного робочого середовища;

- розробляти проєкти аналітичних, розпорядчих документів та нормативно-правових актів;

- застосування існуючих правових та організаційних інструментів попередження та припинення порушень законодавства про отримання та передачу інформації, а також для захисту персональних даних;

- розробляти власну стратегію підвищення ефективності розподілу та використання часу для підвищення рівня власної продуктивності праці

НАВИЧКИ

- коригування дій з метою підвищення результативності та оптимізації використання часу в робочому просторі; 

- застосування інструментів правового регулювання у сфері державної служби;

- уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;

- уникнення порушень прав людини і громадянина під час обробки та захисту їх персональних даних;

- ефективної роботи з інформацією (аналізу, створення, узагальнення, презентування)

 

 

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відеокарти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

 

Контактна особа від Вищої школи публічного управління 

тел. (044) 455-11-44

електронна адреса: i.satyr@hs.gov.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.87

відгуків: 272
Рейтинг навчального заходу