УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Управління змінами

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 28.09.2021 №156-21
Напрям:
  • Управління змінами
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Сприйняття змін

Опис програми:

Мета програми

     Поглиблення теоретичних знань та здобуття навичок особистісної ефективності державних службовців органів публічної влади з питань управління змінами, забезпечення ефективної системи управління змінами публічної організації.

 

 

Очікувані результати навчання

     За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

 ‑ природи, сутності, змісту, видів змін, як об’єкта управлінських процесів;

 ‑ основні методи та підходи до реалізації змін в публічному управлінні та адмініструванні;

 ‑ стратегії, технології, механізми та інструменти управління змінами;

 ‑ причини  виникнення опору змінам, методи подолання опору змінам;

 ‑ основні технології побудови команди для організації та управління процесами змін;

 ‑ технології аналітичного забезпечення управління змінами.

уміння

 ‑ діагностувати недоліки об’єкта управління за допомогою конкретних методів;

 ‑ формувати план змін об’єкта управління та оцінювати їх ефективність;

 ‑ застосовувати традиційні і сучасні методи і технології управління змінами;

 ‑ управляти змінами та реакцією на них,обирати ефективні стратегії управління змінами;

 ‑ застосовувати методи управління опору змінами;

 ‑  оцінювати ефективність змін,ефективно використовувати аналітичний методи та технології в управлінні змінами.

навички

 ‑ володіння основними технологіями управління змінами;

 ‑  прийняття ефективних рішень з управління змінами, використовуючи різноманітні методи і моделі прийняття управлінських рішень;

 ‑ застосування методів та практичних навичок  оцінки потенційних стратегій реалізації змін;

 ‑ володіння практичними навичками оцінки потенціалу співробітників в умовах змін;

 ‑ розробки аналітичним інструментарієм для ефективного вирішення питань управління змінами.

Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

Програма включає такі форми роботи: відеоконференція в системі ZOOM, презентації до лекції, тренінги, самостійне опрацювання слухачем текстів лекцій, виконання завдань самостійної роботи, групове обговорення, самодіагностика, тестування.

 


ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

·       класифікація змін;

·       моделі та методи управління змінами;

·       підготовка до змін та їх планування у органах публічної влади;

·       механізм реалізації змін в органах публічної влади;

·       управління опором змін;

·       роль керівника в управлінні змінами;

·       практика управління змінами в органах публічної влади.

 

Додаткова інформація:

          Навчання за програмою відбувається за кошти фізичних та юридичних осіб.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Вища освіта


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
05 Грудня 2023 07 Грудня 2023 12 Грудня 2023 15 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

Кіровоградська

4.75

відгуків: 100
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом