УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

Управління публічними фінансами

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 09 серпня 2021 р. № 123-21
Напрям:
  • Управління публічними фінансами
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета :

надання знань і розвиток в учасників навчання компетентностей, необхідних для дослідження та вирішення проблем управління публічними фінансами на рівні організації, територіальної громади, регіону

Цільова група: державні службовці, які займають посади державної служби категорій  «Б» та «В», посадові  особи місцевого самоврядування

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання;

виконання на високому рівні поставлених завдань.

Перелік тем:

Модуль 1. Зміст публічних фінансів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки.

Модуль 2. Система управління публічними фінансами: сучасний стан

Модуль 3. Публічні надходження та публічні видатки.

Модуль 4. Управління публічними фінансами в нових економічних умовах на місцевому рівні.

Модуль 5. Фінансова децентралізація в Україні: проблеми та перспективи.

Модуль 6. Нові підходи в управлінні публічними фінансами.

Очікувані результати навчання:

знання: принципів, методів та інструментів управління публічними фінансами; особливостей управління публічними фінансами; методів прийняття управлінських рішень і їх застосування у публічній сфері; підходів до формування гендерно-орієнтованого бюджету; порядку проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації фінансової політики.

уміння: ідентифікувати суспільні проблеми та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, збирати для цього необхідну кількісну та якісну інформацію, робити обґрунтовані прогнози та неупереджені висновки; визначати стратегічні цілі, формулювати стратегічне бачення вирішення суспільних проблем розвитку сфері публічних фінансів; визначати потреби громади для формування бюджетів участі.

навички: застосування підходів до збирання та аналізу кількісної та якісної інформації, необхідної для ідентифікації суспільних проблем; організації публічних обговорень бюджетів щодо розвитку громад на місцевому рівні; оцінювання стану соціально-економічного розвитку країни, території з аналізом показників державного бюджету; прийняття рішень у публічній сфері.

 

Додаткова інформація:

НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 096-47-62-543 (Ірина )

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Залишилося 43 місць з 50.

Місце проведення навчання

Львівська

5

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом