СУСПІЛЬНЕ І ПРИВАТНЕ ВРЯДУВАННЯ

Суспільне і приватне врядування

Освітньо-професійна програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
 • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Мета освітньої програми

Професійна підготовка публічних службовців, що здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, а також,  передбачає у процесі навчання застосування теорій та наукових методів сфери державного управління та місцевого самоврядування і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Додаткова інформація:

Програма зорієнтована на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадянського суспільства 

Термін навчання 3 роки 10 місяців


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII

Вимоги до учасників навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 240

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

 • Малиш Наталія доктор наук

  Нині: професор кафедри суспільного врядування факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Науково-педагогічний стаж роботи: 30 років у закладах вищої освіти. Детальніше
 • 5

  відгуків: 4

  Рябцев Геннадій доктор наук

  Із 2019 – професор кафедри суспільного врядування Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 2017-2018 – професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»; 2014-2016 – професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України; 2012-2014 – доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України; 2012-2017 – доцент, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка; 1997-2017 – асистент, доцент кафедри хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Детальніше
 • 5

  відгуків: 3

  Ільченко-Сюйва Леся Василівна доктор філософії / доктор мистецтва

  Детальніше