СТРЕСОСТІЙКІСТЬ. НАВИЧКИ РОБОТИ В КОМАНДІ

Стресостійкість. Навички роботи в команді

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 14 лютого 2022 р. № 11-22
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
  • Управління персоналом в органах місцевого самоврядування
  • Управління персоналом та управління результативністю
Компетентності:
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

 

ОПИС ПРОГРАМИ

 

Загальна мета: оновлення та удосконалення знань щодо природи та специфіки виникнення стресу, особливостей діяльності в ситуації стресу та оволодіння навичками ефективного подолання стресу і саморегуляції емоційного стану в професійній діяльності. Поглиблення знань щодо процесу командоутворення та формування практичних навичок ефективної взаємодії з групою.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання щодо попередження та подолання стресів в професійній діяльності публічного службовця;

комунікація та взаємодія;

командна робота та взаєсодія

Цільова група: державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

Тривалість програми: 2 дні

 

Форма навчання: дистанційна, онлайн

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу)

 

Структура програми:

 

Тема 1. Сутність та природа стресу

Тема 2. Форми прояву стресу і методи його оцінки

Тема 3. Професійний стрес. Техніки подолання стресів в професійній діяльності публічних службовців

Тема 4. Психологічні умови розвитку стресостійкості

Тема 5. Поняття "командний дух" та принцципи розвитку корпоративної культури на публічній службі

Тема 6. Індивідуально-психологічні особливості роботи в команді

Тема 7. Техніки організації групової взаємодії та розвитку міжособистісних комунікацій в колективі

Поточний контроль знань

Підсумковий контроль знань

 

Очікувані результати навчання:

 

 знання:

ознак, закономірностей розвитку і прояву стресу;

видів стресогенних чинників в професійній діяльності публічного службовця;

основних підходів до формування команди та методів ефективної командної роботи.

 

уміння:

використовувати основні прийоми та методи оцінки прояву стресу та психогогічної саморегуляції;

застосовувати методи та технології, спрямовані на підвищення ефективності командної роботи;

мотивувати і стимулявати працівників до роботи в команді.

 

навички:

попереджання та подолання професійного стресу та формування стресостійкості;

використання принципів корпоративної культури для зміцнення іміджу органів публічної влади; 

налагодження ефективних міжособистісних та внутрішньо групових комунікацій.

 

Назви вебплатформи через яку  здійснюватиметься дистанційне навчання:  Платформа для організації відеоконференцій Zoom

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Житомир, бульвар Новий, 5,

Житомирська

4.66

відгуків: 35
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом