СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Стратегічні аспекти комунікативної діяльності органів публічного управління в умовах діджиталізації

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 22 червня 2022 р. № 48-22
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)
 • підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)
 • підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)
Компетентності:
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Знання законодавства
 • Командна робота та взаємодія
 • Комунікація та взаємодія
 • Професійні знання
 • Робота з інформацією
 • Цифрова грамотність
 • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

 Мета програми: Формування у слухачів розуміння сутності та змісту комунікаційних процесів у публічному управлінні в умовах діджиталізації суспільства, здатності застосовувати практичні навички реалізації механізмів ефективної комунікації у процесі командної взаємодії та інших сферах публічно-управлінської діяльності, забезпечення відкритості й прозорості діяльності органів публічної влади на основі формування та реалізації ними власних комунікативних стратегій

Очікувані результати навчання

знання

- управлінської сутності стратегічних комунікацій;

- форм, методів, моделей, технологій стратегічних комунікацій органів публічного управління;

- особливостей комунікацій влади та громадськості в умовах інформаційного суспільства;

- нормативно-правових актів з питань комунікації органів державного управління та місцевого самоврядування;

- нормативно-правових актів з питань корпоративної культури державного службовця та посадової особи органів місцевого самоврядування;

- правил етичної поведінки публічних службовців;

- можливостей цифрового уряду та особливостей комунікації в умовах розвитку цифрового суспільства

уміння

- визначати стратегічні цілі комунікацій та визначати шляхи реалізації комунікативних стратегій органів публічного управління;

- застосовувати ефективні методи досягнення стратегічних цілей та завдань комунікативної стратегії органу влади;

- використовувати методи формування позитивного іміджу та репутації органів публічної влади;

- розробляти рекомендації органам публічного управління щодо реалізації комунікативної стратегії;

- застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності;

- правильно й грамотно модернізувати традиційні методи роботи;

- володіти нормами культури писемного та усного ділового мовлення в типових комунікативних ситуаціях;

- налагоджувати комунікації між органами публічного управління та адміністрування й суспільством;

навички

- налагодження каналів комунікативної взаємодії між органами публічного управління та громадськістю;

- використання інформаційних технологій у реалізації комунікативних стратегій органів публічного управління;

- створення інформаційних повідомлень в рамках реалізації комунікативних стратегій органів публічної влади;

- влучного висловлювання думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

- підготовки документів, що є механізмом індивідуальної комунікації публічних службовців;

- здійснення професійної діяльності і прийняття обґрунтованих рішень, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм;


Зміст програми

Модуль 1. Розвиток комунікаційних механізмів в умовах діджиталізації 

1.1. Цифрове суспільство: нова цінність інформації та комунікації

1.2. Концепція цифрового уряду та її можливості для розвитку комунікації

1.3. Цифрові інструменти комунікаційного процесу

Модуль 2. Комунікації в публічному управлінні

2.1. Теоретичні та прикладні засади комунікацій у публічному управлінні.

2.2. Ключові аспекти публічних комунікацій влади і суспільства в умовах діджиталізації.

2.3. Стратегії комунікативної діяльності органів публічної влади.

 Модуль 3. Стратегічні комунікації в публічному управлінні

3.1.Стратегічні комунікації в публічному управлінні: принципи та складові

3.2. Громадськість у системі публічних комунікацій

3.3. Практичні аспекти розробки комунікаційних програм

Модуль 4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у публічному управлінні

4.1. Цифрове суспільство: тренди для публічного управління

4.2. Формування цифрових компетентностей у публічних службовців

4.3. Управлінські інформаційні системи: сучасні інструменти для публічного управління.

Модуль 5. Комунікації та командна взаємодія у публічному управлінні  

5.1. Ключові параметри ефективної командної взаємодії в публічному управлінні

5.2. Формування комунікативних компетентностей публічних службовців

5.3. Основні принципи успішної командної взаємодії

Тренінг. Командоутворення і принципи успішної командної взаємодії

Розподіл ролей у команді. Формування ефективної команди. Реалізація принципів успішної командної взаємодії

 

 Модулі 1-5 - обов`язкові. Модулі 6-8  - вибіркові, обираєтся два модулі з трьох.

 Модуль 6. Корпоративна культура в органах публічної влади

6.1. Нормативно-правова база формування корпоративної культури публічних службовців

6.2. Формування іміджу та репутації публічного службовця

6.3. Роль корпоративної культури у формуванні дієвої команди

Модуль 7: Комунікативні аспекти сучасного ділового мовлення

7.1. Використання офіційно-ділового стилю  в професійній діяльності.

7.2. Техніка культури ділового спілкування: види й жанри публічного мовлення.

         7.3. Типові помилки в усному та писемному діловому мовленні публічного службовця

 Модуль  8. Розвиток соціальної економіки і публічна влада

8.1. Роль публічних службовців у формуванні соціальної економіки. Засоби комунікації влади і бізнесу  у соціальному підприємництві

8.2. Соціальне підприємництво – шлях до соціальної економіки

8.3. Інструменти фінансування соціального бізнесу

 

Додаткова інформація:

Ознайомитися з програмою курсу.

Шановні потенційні слухачі, будь ласка, перевіряйте вашу електронну пошту, для отримання відповіді від нас (вона може бути у спамі).

Всі заняття в дистанційній формі з використанням платформи ZOOM. Передбачено можливість навчання у асинхронному режимі.

За результатами навчання видається електронний сертифікат, який буде знаходитися в Вашому особистому кабінеті на порталі управління знаннями НАДС.

Інформація, щодо умов навчання, оформлення документів, наявності вільних місць та отримання сертифікатів за телефоном: +38 (066) 504 5023 - Софія Скворцова, фахівець по роботі з документами Центру кар'єрного та професійного розвитку.  

Загальні питання за телефоном: +38 (096) 672 6022 - Наталія Ізмайлова, керівниця Центру кар’єрного та професійного розвитку.  

Додаткова інформація на сторінці Центру КПР Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг).  https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/10


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2.4

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

 • 4.94

  відгуків: 114

  Васильчук Ірина доктор наук

  Педагогічний стаж більше 35 років Детальніше
 • Гончаренко Олена кандидат наук

  Науково-педагогічний досвід - 30 років. З вересня 2017р. по вересень 2019р. – Голова комісії в Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з організації проведення атестації осіб, які претендували на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою. Всього атестовано 1242 особи. Детальніше
 • Шелудякова Наталія кандидат наук

  Має 8-річний досвід викладання у закладах вищої освіти. Викладає авторські курси з глобальних комунікацій, стратегічних комунікацій, європейської інтеграції, міжнародних відносин та світової політики. Є розробником та тренером тренінгових програм з основ європейської політики, медіаграмотності, візуальних комунікацій. Детальніше
 • 4.97

  відгуків: 97

  Максимова Ірина кандидат наук

  Педагогічний стаж в закладах вищої освіти - 10 років. Викладає авторські курси з цифрової економіки, інформаційної аналітики, глобальної економіки, євроінтеграції та інші. Є співавторкою програм підвищення кваліфікації. Детальніше
 • 4.97

  відгуків: 66

  Слюсаренко Катерина кандидат наук

  20 років досвіду викладацької діяльності на різних посадах: асистент, доцент, завідувач кафедри, директор ННІ. Викладання дисциплін та тренерська діяльність в сфері комунікацій, медіації, корпоративної соціальної відповідальності, соціального підприємництва, проєктного менеджменту. Детальніше
 • 4.98

  відгуків: 123

  Ізмайлова Наталія кандидат наук

  Педагогічний стаж у закладі вищої освіти - більше 25 років. Гарант освітньої програми Бакалавр зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Співавторка кількох програм підвищення кваліфікації. Детальніше
 • 4.96

  відгуків: 50
Місце проведення навчання

Кривий Ріг, площа Визволення, 2

Дніпропетровська

5

відгуків: 76
Рейтинг навчального заходу