СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН

Стратегічне управління в умовах змін

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 31.08.2021 №141-21
Напрям:
 • сприйняття змін (для категорії "В")
 • Електронне урядування та електронна демократія
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень (для категорії "Б")
 • Комунікація та взаємодія
 • Лідерство
 • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Впровадження змін
 • Командна робота та взаємодія
 • Комунікація та взаємодія
 • Лідерство
 • Прийняття ефективних рішень
 • Професійні знання
 • Сприйняття змін

Опис програми:

Напрям не відповідає погодженій програмі

Мета програми - формування цілісної системи знань з питань управління змінами в організації (для Державної службі та органів місцевого самоврядування) розробки і впровадження стратегії змін та передумов її ефективності: розуміння стратегічних моделей змін, формування команди змін та ефективної командної взаємодії, лідерство для реалізації змін, організаційні трансформації та стратегічне планування.

Очікувані результати навчання

знання

сутності моделі розвитку цифрової економіки та суспільства України - Стратегія-2030;

сутності та реалізованого досвіду розвитку сектору GovTech (технологій державного управління);

основ стратегічного управління організацією у сфері публічного управління;

причин опірності змінам та методи їх подолання;

характеристик сучасного лідера; стилів лідерства;

основ антикризового управління; закономірностей, умов та факторів, що обумовлюють появу кризових явищ;

   сучасних методів і підходів управління в умовах нестабільності та змін.

уміння

використовувати методи подолання опірності змінам в організації;

створювати комунікації для подолання наслідків опірності змінам;

критично оцінювати успішні кейси щодо впровадження гнучких методологій на предмет їх впровадження у діяльність своєї організації;

організовувати командну роботу для досягнення спільної мети;

використовувати метод «360 градусів» та організувати ефективний зворотній зв'язок між суб’єктами організації;

створити систему мотивації співробітників;

обирати антикризову стратегію та основні інструменти виходу з кризового стану;

   здійснювати зв’язки з громадськістю з метою забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень за допомогою засобів масової інформації.

навички

застосування проектного менеджменту щодо управління змінами в організації;

розгортання стратегії за методом Хошин Канри;

налагодження комунікації між органами публічного управління та адміністрування й суспільством;

розбудови персонального лідерства «Все починається з Вас»;

   визначення шляхів та напрямків подолання кризових явищ.

 

Зміст програми

Модуль 1. Розвиток інформаційного суспільства та економіки

Модуль 2. Зміни та стратегічне управління організацією. Сприйняття та впровадження змін

Модуль 3. Формування команди змін та ефективна командна взаємодія

Модуль 4. Реалізація антикризової стратегії у публічному управлінні

Модуль 5. Лідерство та менеджмент у державних органах

Модуль 6. Стратегічний аналіз і  планування

Модуль 7. Практична складова стратегічного управління організацією (тренінг)

Модуль 8. Практична складова ефективної командної взаємодії (тренінг)

 

    Модулі 1-4  - обов`язкові. Модулі 5-8- вибіркові – обирається два, у тому числі один тренінг

Додаткова інформація:

Шановні потенційні слухачі, будь ласка, перевіряйте вашу  електронну пошту, для отримання відповіді (вона може бути у спамі).

Всі заняття в дистанційній формі з використанням платформи ZOOM.

Передбачено можливість навчання у асинхронному режимі.

За результатами навчання видається електронний сертифікат.

Додаткова інформація на сторінці Центру КПР Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг)

https://www.duet.edu.ua/ua/centr/karers/content/3

Будь які запитання та побажання за телефоном - 096 672 6022 Наталія Ізмайлова.

Технічні питання - 050 917 3606 Софія Скворцова.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2.4

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Кривий Ріг, вул.Медична, 16

Дніпропетровська

4.9

відгуків: 22
Рейтинг навчального заходу
 • Програма є практико-орієнтованою 5
 • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші програми за цим напрямом